Waaraan hebben werkende christenen behoefte?

Werkende (belijdende) christenen  vormen in Nederland een veelkleurige en grote groep die zich in alle beroepsgroepen bevinden. Veelkleurig omdat ze in alle leeftijden, opleidingen en denominaties zitten en groot omdat het toch al gauw gaat om een half miljoen mensen. Valt daarover iets zinnigs te zeggen? Jazeker, als je kijkt naar de resultaten van de grote online enquête die in 2021 onder hen gehouden werd. De respons was een kleine 3000 (om precies te zijn 2927) en leverde een schat aan gegevens op.