Rapen

9 Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de rand van de akker en raap wat blijft liggen niet bijeen. 10 En wanneer je bij de wijnoogstdruiven plukt, loop dan niet alles nog eens na en raap niet bijeen wat op de grond is gevallen, maar laat het liggen voor de armen en de vreemdelingen. Ik ben de HEER, jullie God. Leviticus 19:9-10

Ora et labora?

Biddende handen

De meesten van ons kennen deze uitdrukking wel. Ora et labora. Bid en werk. Persoonlijk spreekt het me altijd heel erg aan. Geestelijk bezig zijn, bidden in samenhang en afwisseling met ons dagelijks werk. Het grootste deel van mijn leven stond ik met één been in de maatschappij en met één been in de kerk. De combinatie van die twee vond ik heel fijn.

Waaraan hebben werkende christenen behoefte?

Werkende (belijdende) christenen  vormen in Nederland een veelkleurige en grote groep die zich in alle beroepsgroepen bevinden. Veelkleurig omdat ze in alle leeftijden, opleidingen en denominaties zitten en groot omdat het toch al gauw gaat om een half miljoen mensen. Valt daarover iets zinnigs te zeggen? Jazeker, als je kijkt naar de resultaten van de grote online enquête die in 2021 onder hen gehouden werd. De respons was een kleine 3000 (om precies te zijn 2927) en leverde een schat aan gegevens op.

Wie echt niet kan werken moet hulp krijgen

slapende werker

10 Toen we bij u waren, hebben we herhaaldelijk gezegd dat wie niet wil werken, niet zal eten. 2 Tessalonicenzen 3:10

9 Over de onderlinge liefde hoef ik u niets te vertellen, want u hebt zelf van God geleerd hoe u in liefde met elkaar moet omgaan. 10 U doet dat al met alle gelovigen in heel Macedonië, maar, broeders en zusters, wij sporen u aan om het nog veel meer te doen. 1 Tessalonicenzen 4:9-10.

Wie mag mee doen (en vooral wie niet)?

man alleen boom

Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven.’ (Lucas 19: 5)

Een belangrijk thema in de hedendaagse samenleving en bijvoorbeeld in managementliteratuur is inclusie of inclusiviteit. Misschien denk jij ‘daar heb ik nog nooit van gehoord’. Toch zou het maar zo kunnen van wel. Het gaat namelijk over de vraag wie ergens aan mag meedoen, wie mag meepraten en wie meebeslist. En wie vooral niet! Het gebeurt in het groot en in het klein. Mensen die niet mee mogen doen, in de werksituatie, op school of in een vriendenkring, staan buitenspel. Ze worden buitengesloten en kijken toe. Afgewezen. Ken je dat gevoel?