Hoe denkt je kerk over werk?

Werk en bezigheden zijn in een mensenleven enorm belangrijk. Verreweg het grootste gedeelte van ons leven zijn we er mee bezig. Werk bepaalt ook een deel van onze identiteit, we kunnen er onze status aan afmeten. Maar heeft ons werk iets te maken met ons christen-zijn?

Voor veel christenen zijn dat twee gescheiden werelden, kerk en werk. Voor hen is er een duidelijke tegenstelling en kloof tussen de zondag – met al onze christelijke activiteiten als een koor, gespreksgroep en allerlei andere dingen – en de maandag – met ons werk en diverse seculiere bezigheden.

Op de man af gevraagd zal iedereen het er wel mee eens zijn dat je 24-7 christen bent, dus ook op je werk. Maar er is een groot verschil tussen de theorie en theologie en de dagelijkse praktijk. Want veel christenen vinden het lastig hoe ze naast hun werkhouding hun christen zijn vorm kunnen geven. Sommigen zijn op hun werk min of meer onzichtbaar als christen. Het zijn duikbootschristenen: op zondag en bij christelijke activiteiten komen ze boven, maar daarna duiken ze weer onder. Ze vallen liever niet op. Anderen vragen zich af of hun gedrag van bijvoorbeeld het goed doen van je werk en het omgaan met collega’s wel voldoende is: moeten ze bovendien evangeliseren of juist niet, of samen met anderen bidden? De andere christencollega’s in hun bedrijf kennen ze niet. Weer anderen hebben het idee dat ze het wiel moeten uitvinden, niet wetend dat er in hun beroepsgroep al een christennetwerk is en er zelfs in hun organisatie al een bedrijfsgebedsgroepje functioneert.

In de kerk is het veelal niet anders. Volop aandacht voor allerlei interessante theologische verhandelingen en Bijbelverhalen, maar nogal eens nauwelijks een gerichtheid op de dagelijkse toepassing in een werksituatie. Voor veel voorgangers is het lastig om zich in te leven in wat hun gemeenteleden in een werksituatie meemaken in onze geseculariseerde wereld. Daarin zijn voorgangers meestal ook niet opgeleid.

Om dit te helpen doorbreken hebben we al veertien jaar de landelijke themazondag Christen-zijn op je werk, elke 1e zondag na Dankdag voor Gewas en Arbeid, die is elke 1e woensdag van november. Dit jaar valt de themazondag op 5 november.

Idealiter zijn er dan 3 fases:

   1. Houd een simpele enquête: Hoe denkt onze kerk over werk?

   Zo’n enquête kun je het beste in september in je kerk houden, met drie hoofdvragen:

   • Wat vind je als christen leuk en mooi aan je werk?
   • Wat vind je als christen lastig en moeilijk aan je werk?
   • Hoe kunnen wij als kerk jou helpen als christen op je werk? Oftewel: welke steun heb je nodig?

   Om iets met de resultaten te kunnen doen, is het handig om ook te vragen naar het soort werk: bijvoorbeeld gezondheidszorg, onderwijs, militair/politie, fabriek, techniek, bouw, winkel, boerderij, kantoor, management, enz.

   Iemand die een beetje handig is kan die enquête in een gratis programmaatje op internet in elkaar zetten, zodat iedereen ‘m makkelijk kan invullen.

   2. Verwerk de uitkomsten van de enquête in de preek op de themazondag

   Je kunt via de website www.christenzijnopjewerk.nl een prachtige themadienst over Christen-zijn op je werk samenstellen met toepasselijke liederen en Bijbelgedeelten. Maar de vraag is in hoeverre dat aansluit bij de behoeften van de aanwezigen. Want desondanks kan dat toch theoretisch en abstract blijven, zonder dat kerkgangers zich erin herkennen en er echt iets mee kunnen. Dat voorkom je door die enquêteresultaten als input te gebruiken. Dan krijgt de preek zeggingskracht en wordt ineens praktisch en actueel.

   3. Voor geïnteresseerden: start een kring met ‘Kroon op je Werk’

   Na zo’n actuele themadienst zullen er altijd mensen zijn die hiermee verder willen. En dat kan prima via de gratis app ‘Kroon op je werk’. Hiermee kun je samen met anderen in een programma van acht onderwerpen in vijftien delen aan de slag. Elk deel bevat een video, Bijbelgedeelten en gespreksvragen. Voor een gespreksleider is er een handleiding. Doel is om christenen zich ervan bewust te maken dat je niet alleen in Gods Koninkrijk werkt als je op de loonlijst van je kerk staat, maar dat je allemaal de handen en voeten van Christus bent, of je nu op kantoor zit, in de zorg werkt of woningen bouwt. Zie de website www.kroonopjewerk.org. ‘Kroon op je werk’ is een gezamenlijk product van de CHE, Opwekking en de PKN.

   Naast de themazondag (die uiteraard niet per se op 5 november gehouden hoeft te worden) zijn er diverse websites die veel informatie en hulp bieden. De verzamelwebsite is Platform christen & werk www.platform-cw.nl. Die nieuwe website is een startpagina voor alles wat met christen zijn op je werk te maken heeft. Organisaties kunnen er zich presenteren en onder andere de overzichten van christen netwerken en bedrijfsgebedsgroepen zijn er te vinden. Daarnaast bevelen we aan de websites www.christenzijnopjewerk.nl, www.bedrijfsgebed.nl en www.geloofenwerk.nl.

   Als we op deze manier meer en meer gaan beseffen dat onze plaats in de maatschappij ons door God gegeven is, dan kan het ook niet anders dat Gods Koninkrijk beter zichtbaar wordt in onze omgeving. Dan wordt onze werkplek dé plek om Gods liefde voor de wereld zichtbaar te maken.

   Zie je het belang hiervan in? Doe dan mee: praat hier dan over in je gemeente, zoek steun en ga ermee aan de slag! En meld je gemeente via de website www.christenzijnopjewerk.nl aan om mee te doen met de themazondag!