Christenen op hun werk – (niet) interessant voor de kerk?

In de kerk zijn we vooral intern gericht bezig. Met beleid, structuren, dogma’s en vergaderen. Natuurlijk weten we dat we als volgelingen van Jezus bedoeld zijn om licht en zout te zijn. Maar dat is de theorie. In de praktijk is er soms weinig van te merken dat de kerk zijn eigen roeping serieus neemt. Hoewel bijna alle kerkleden door de week ergens in de maatschappij bezig zijn, voelen zij zich daarin lang niet altijd gesteund door hun kerk. Hoeveel preken gaan er over het dagelijkse leven als christen? Gelukkig zijn er pogingen om hierin verbetering te brengen. Zoals de Themazondag ‘Christen-zijn op je werk’, dit jaar op 7 november. Dat is beter dan die soms blinde vlek in de kerk dan maar accepteren.

Uit het recente grote onderzoek hoe christenen op hun werk hun geloof beleven, komen nu de eerste resultaten. En die bevestigen dit beeld. Slechts 5% van de ruim 2400 invullers uit letterlijk alle kerken en beroepsgroepen voelt zich gesteund door zijn kerk. Ook heeft slechts 5% ooit een preek over ‘werk’ gehoord, terwijl we daar per jaar wel 1600 uur aan besteden. 20% zou op het werk (vrij)moediger willen zijn. En bijna 70% heeft nog nooit van de themazondag gehoord, hoewel we hiermee al 12 jaar bezig zijn.

Feit is dat veel christenen vaak onbewust in twee werelden leven, die van de kerk en die van het werk. En daartussen een diepe kloof ervaren, tussen de zondag en de maandag. Met een beeld daarbij dat je in Gods Koninkrijk pas echt meetelt wanneer je een kerkelijke of christelijke rol vervult. Maar hoe anders heeft God het bedoeld! 

Verreweg de meeste kerkgangers zien niet hoe hun dagelijkse werk bijdraagt aan Gods bedoelingen met deze wereld. Weliswaar vinden bijna alle voorgangers het belangrijk dat mensen geloof in hun werk integreren, maar slechts weinigen hebben goed zicht op het dagelijks werk van gemeenteleden. En beseffen waar zij mee te maken krijgen, tegen welke dilemma’s en problemen ze aan lopen. Ook wel logisch natuurlijk, want de meeste predikanten en voorgangers werken fulltime en staan op behoorlijke afstand van het leven van werkende christenen.

Dit alles dan maar lijdzaam accepteren of er toch wat aan doen, dat is de kwestie.

Wie deze problematiek serieus neemt en de grote potentie voor Gods Koninkrijk ziet, gaat hiermee aan de slag. Zoekt alternatieven voor de themazondag wanneer 7 november niet uitkomt. En zorgt dat het thema ‘werk’ letterlijk op de agenda van de kerk komt te staan. Om een goede invulling aan zo’n themadienst te geven, is er veel hulpmateriaal beschikbaar op de website christenzijnopjewerk.nl. Dat materiaal is ook op andere momenten nuttig. Ook op de website geloofenwerk.nl is inspiratie te vinden. En wie hier samen met anderen dieper op wil ingaan kan gebruik maken van de gratis app ‘Kroon op je Werk’ via de website www.kroonopjewerk.org.

De themazondag en Kroon op je Werk kunnen er zeker aan bijdragen dat de kloof wordt (h)erkend, verkleind en wordt overbrugd. En dat het Bijbelse plaatje duidelijk wordt hoe God het wèl heeft bedoeld. Zodat steeds meer zal gaan leven hoe God een plaats krijgt in je werk en hoe werk een plaats kan hebben binnen de kerk.

Dus vraag in jouw parochie / kerk / gemeente om hieraan mee te doen, en meld je aan via de website christenzijnopjewerk.nl/themazondag.