Christenen geloven samen, ook op het werk

‘Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder’ is een inmiddels vrij bekende uitspraak die zeker een kern van waarheid bevat. Niet voor niets wordt er in bedrijven en organisaties door allerlei mensen samengewerkt om een bepaald resultaat te halen en doel te bereiken. Ook briljante uitvinders moeten samenwerken met anderen om hun product voor iedereen beschikbaar te krijgen. Eigenlijk heel vreemd in dat licht dat je tegenwoordig nogal eens christenen tegenkomt die zeggen ‘ik geloof wel in m’n eentje, ik heb daarvoor de kerk niet nodig’. De vergelijking van het houtvuur en het kooltje dringt zich op: samen blijven de kooltjes lekker branden, maar als je er een kooltje uit haalt is het al gauw uitgedoofd. Helaas zie je vaak bij dergelijke christenen dat hun geloof na verloop van tijd weinig meer voorstelt, religieus wordt of ontspoort.

God heeft ons gelukkig allemaal anders gemaakt. Dat merk je al wanneer je opgroeit in een gezin, soms met broertjes en zusjes. God geeft ons allemaal verschillende gaven en talenten. Bedoeld om samen te werken in één Lichaam, waarvan Jezus het hoofd is. Hoe wijs is onze God! En hoe eigenwijs zijn wij vaak. Heet het niet ‘Twee Nederlanders een kerk, drie Nederlanders een kerkscheuring…?’ Zeker, het is een uitdaging om samen kerk te zijn! Vrienden kies je uit, familie krijg je, daar moet je het mee doen. Dat geldt ook voor je geestelijke familie. En ja, soms gaat het mis, want hoe moeilijk is het om met elkaar om te gaan… En om te voorkómen dat je met hete hoofden en koude harten zit. Gelukkig leert Jezus ons hoe je kunt vergeven en samen een nieuwe start kunt maken.

Op het werk is het al niet veel anders. Daar vind je meestal christenen van allerlei pluimage: hoe kun je dan samen geloven? Dat vergt enige vrijmoedigheid. En werkt vaak het beste om elkaar 1 op 1 te benaderen met de vraag ‘hoe beleef jij je geloof hier op het werk?’. Als je jezelf dan kwetsbaar opstelt kun je hartscontact krijgen. Naast overeenkomsten kom je dan ongetwijfeld ook verschillen tegen. Dan is het belangrijk om voor ogen te houden ‘Eén in hoofdzaken, vrijheid in bijzaken en liefde in alles’. Als je elkaar op deze manier (h)erkent komt er ruimte voor een vervolggesprek over bijvoorbeeld het christen en getuige zijn te midden van jullie collega’s. En hoe jullie iets voor hen en je bedrijf kunnen betekenen. Hier kun je ook samen voor bidden, want Gods zegen, leiding en hulp zijn onontbeerlijk. Er is immers een tegenstander die ongetwijfeld alles op alles zal zetten om dit te voorkómen.

En als je eigenlijk niet weet wie er bij jullie allemaal christen zijn? Bedenk dat naar schatting gemiddeld zo’n 5% van de werknemers in een niet-christelijk bedrijf christen is. In de gezondheidszorg en het onderwijs is dat waarschijnlijk wat meer, in de bouw wat minder. En dat van die christenen 1 op de 5 wel wil meedoen met een gebedsgroepje. Vraag gewoon eens wie er onder jullie collega’s christenen of gelovigen kent. En loop es over de parkeerplaats: wellicht zijn er collega’s die een visje, Alpha vraagteken of Er is hoop- sticker op hun auto of fiets hebben. Of in de kantine of bij een lunch voor hun eten bidden? Collega’s laten op LinkedIn, Facebook en andere social media in hun profiel steeds vaker zien dat ze ‘christelijke kenmerken’ hebben. Let ook eens op het woordgebruik (wel/niet vloeken), de tekst van trouw-, rouw- en geboortekaartjes, en op welke partij iemand stemt. Als dit alles niks oplevert, benader dan gerust mij om te helpen zoeken.

En wat die tegenstander betreft: wees dus niet verbaasd dat je volgende week merkt dat je dit allemaal alweer vergeten bent…