Waaraan hebben werkende christenen behoefte?

Werkende (belijdende) christenen  vormen in Nederland een veelkleurige en grote groep die zich in alle beroepsgroepen bevinden. Veelkleurig omdat ze in alle leeftijden, opleidingen en denominaties zitten en groot omdat het toch al gauw gaat om een half miljoen mensen. Valt daarover iets zinnigs te zeggen? Jazeker, als je kijkt naar de resultaten van de grote online enquête die in 2021 onder hen gehouden werd. De respons was een kleine 3000 (om precies te zijn 2927) en leverde een schat aan gegevens op.

Zoals antwoord op de vraag waar ze behoefte aan hebben. Dan blijkt de invalshoek leeftijd een goede onderscheidende variabele. Jongere werknemers (tot en met 35 jaar) gaven aan dat ze meer vrijmoedigheid en moed nodig hebben om hun mening te uiten en om te gaan met moeilijke situaties op het werk. Deze groep werknemers is opgegroeid in het digitale en individualistische tijdperk, maar heeft nog veel te leren en te ervaren. Oudere werknemers (55+) hebben minder behoefte aan hulp en bezitten meer levens- en werkervaring en natuurlijk gezag.

De enquête toonde ook aan dat jongere werknemers vaker ontevreden zijn over hun werk en meer geneigd zijn om van baan te wisselen, ze ‘jobhoppen’ dus veel vaker. Oudere werknemers zijn over het algemeen meer tevreden met hun werk en bovendien bovengemiddeld bereid om collega’s te helpen.

Het is daarom belangrijk om deze groepen werknemers te ondersteunen en hen te laten profiteren van elkaars ervaringen.

Een van de manieren om dit te doen is via de christennetwerken in een 40-tal beroepsgroepen en de bedrijfsgebedsgroepen in een 200 bedrijven en organisaties. De bekendheid hiervan en de websites www.bedrijfsgebed.nl en www.christenzijnopjewerk.nl laat echter te wensen over. Daarom wordt er momenteel hard gewerkt aan een nieuwe platformwebsite om alle organisaties en initiatieven op dit gebied op één plek te verzamelen en de bekendheid hiervan te vergroten.

𝗪𝗶𝗷 𝘇𝗶𝗷𝗻 𝗼𝗽 𝘇𝗼𝗲𝗸 𝗻𝗮𝗮𝗿 𝗺𝗲𝗻𝘀𝗲𝗻 𝗲𝗻 𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘀𝗮𝘁𝗶𝗲𝘀 𝗱𝗶𝗲 𝗱𝗲 𝗲𝗲𝗿𝘀𝘁𝗲 𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝗲 𝘃𝗮𝗻 𝗱𝗶𝗲 𝗽𝗹𝗮𝘁𝗳𝗼𝗿𝗺𝘄𝗲𝗯𝘀𝗶𝘁𝗲 𝘄𝗶𝗹𝗹𝗲𝗻 𝘁𝗲𝘀𝘁𝗲𝗻, zodat we kunnen uitgroeien tot dé startpagina van werkend christelijk Nederland. Iets voor jou om in die pilot mee te doen? Meld je dan via bedrijfsgebed@gmail.com.

Als werkende christenen hebben we allemaal verschillende behoeften op de werkvloer. Door te begrijpen wat deze behoeften zijn en hoe we elkaar kunnen ondersteunen, kunnen we een gemeenschap opbouwen die elkaar versterkt en inspireert in ons werk en ons geloof. Dat helpt ons om ons geloof op ons werk handen en voeten te geven. Daarmee bouwen we samen aan Gods Koninkrijk!

Bouw je mee?