Wordt het geen tijd dat christenen zich uitspreken en opstaan?

Lang, te lang hebben christenen zich naar de marge laten wegdrukken. Kerken vergrijzen en lopen leeg. Geloven is immers achterhaald, en niet meer van deze tijd? En wij lieten dat gebeuren, met alle gevolgen van dien. Toch gloort er hoop. Want als je goed kijkt zie je dat christenen zich meer dan ooit inzetten overal in onze samenleving. En dat het christelijk geloof helemaal niet op sterven na dood is, integendeel! Veel ook jonge mensen (her)vinden het geloof en bijvoorbeeld iets als Alpha bloeit als nooit tevoren.

Toch moet er wel wat gebeuren. Als christenen mogen we zo langzamerhand best uit onze schuilhoeken komen. Want die vijandige sfeer is er al lang niet meer. Zeker, er zijn nog voornamelijk ouderen die helaas negatieve ervaringen hebben (gehad) met mensen uit de kerk. Dat mogen we volmondig toegeven, wij hebben vaak boter op ons hoofd. En vergeving vragen, want iets wat fout is, is fout. Christenen zijn niet onfeilbaar helaas… Maar jongelui hebben die ballast niet. En hebben vaak geen flauw benul wat ons geloof voorstelt. Kennen de Bijbel niet, laat staan Jezus. Zijn nieuwsgierig en staan open ‘wat is dat dan…?’

Toch is dat wel nog een dingetje, dat ‘uit onze schuilhoeken komen’. Want dat betekent patronen doorbreken en uit je comfort zone komen. Met soms verbaasde reacties tot gevolg. Maar het werkt wel! In dit verband kunnen we een voorbeeld nemen aan al die moslims in Nederland. Hun geloof doortrekt hun hele bestaan, en zowel uiterlijk als innerlijk laten ze zien wat ze geloven. Zonder zich te generen… Wij hoeven ons ook niet te generen, integendeel. Of… eigenlijk toch wel, namelijk dat we nu pas uit onze zelf gecreëerde schuilhoeken komen…

Stel je eens voor als we allemaal onze unieke en door God gegeven positie in Gods Koninkrijk in Nederland zouden innemen! En als echte volgelingen van Jezus zouden gaan leven. Thuis, maar ook in onze familie, onze straat, op ons werk en in onze vrije tijd. Als onze daden in overeenstemming zouden zijn met onze woorden. Als wij voorbeeldig met Gods Schepping zouden omgaan, als goede rentmeesters. Echt op zouden komen voor armen en verdrukten. Onrecht zouden aanpakken en corruptie weren. Vol compassie ons zouden inzetten voor onze medemens. Zouden luisteren, ook met ons hart. Vrijmoedig zouden spreken over de Hoop die wij hebben: Jezus onze Messias! Dan zou ons land er anders uitzien.

Ja, zó wil ik leven, dáár wil ik aan bijdragen! Doe je ook mee? HERE Jezus, ontferm U over ons!