Hoe belangrijk is ‘werk’ voor jou en voor de kerk?

Als je er van een afstand naar kijkt, dan is werk erg belangrijk voor een mens. Het kan je identiteit bepalen en je kunt je er (on)gelukkig in voelen. Per werkdag besteden we er al met al wel 10 uur tijd aan, en dat wel 40 jaar van ons leven. Als je werk wat ruimer definieert als bezigheden, dan vallen ook onze opleiding en vrijwilligerstaken er onder. Het tijdbeslag wordt daarmee ook aanzienlijk groter.

Hoe is de relatie met ons geloof? Als we 24/7 christen zijn, zijn we dat dus ook in onze bezigheden. Je zou verwachten dat er daarvoor dan in de kerk ruimschoots aandacht is. Maar dat blijkt nauwelijks het geval. Hoe zit dat?

In de kerk gaat het veelal over geestelijke zaken, over Gods Koninkrijk, geloven in Jezus, de 10 geboden, theologische en ethische kwesties, onze toekomst, enz. Niet onbelangrijk natuurlijk, maar soms een ver van mijn bed show omdat de koppeling naar het dagelijkse (werkende) leven vaak ontbreekt. Vaak wordt er onbewust een tegenstelling verondersteld tussen dergelijke geestelijke zaken en het natuurlijke zoals werken en geld verdienen. Er wordt aan het begin van het nieuwe seizoen wel gebeden voor de leiding van de zondagsschool en kindernevendienst die de kinderen zondags 40 minuten moeten bezighouden, maar niet voor de onderwijzers in de kerk, die wel 40 uur per week bezig zijn met onderwijstaken. Voor onze zendelingen houden we (terecht) aparte bidstonden, maar we vergeten dat de meeste werkenden in onze eigen gemeente eigenlijk ook in een heidense omgeving moeten functioneren en daarbij ook best wat geestelijke ondersteuning kunnen gebruiken.

Hoe zit dat in de Bijbel? Wie wat nauwkeuriger kijkt, valt het op dat er daarin helemaal geen tegenstelling gemaakt wordt tussen het geestelijke en het natuurlijke. Het hoort allemaal tot Gods schepping en Gods Koninkrijk. Denk aan Bijbelse personen als Jozef, Nehemia, Daniel, Amos, Petrus, Paulus en natuurlijk onze Heer Jezus Zelf! Er staan ook best veel teksten over werken in de Bijbel zoals eerlijk handel drijven en rechtspreken, elkaar niet bedriegen, dat de arbeider zijn loon waard is en dat alles wat we doen we mogen doen als voor de Heer. God Zelf is een creatieve en scheppende God, en Hij heeft ons ook allerlei talenten en gaven gegeven. Die mogen we volop gebruiken en over de schepping heersen en vrucht laten dragen. De opdracht van God aan Adam om over de schepping te heersen kreeg Adam nog vóór de zondeval! Pas later is daar het zwoegen bij gekomen…

De Bijbel bevat een schat aan wijsheid en informatie hoe God ons werk bedoeld heeft. Toch hebben de meeste christenen daarover nog nooit een preek gehoord. Heel opvallend dus eigenlijk. Maar op verschillende momenten in het jaar kan daarbij stil gestaan worden. Zoals op de zondag na Dankdag voor Gewas en Arbeid, elk jaar op de eerste woensdag van november. Dat is de landelijke themazondag Christen-zijn op je werk, dit jaar op 6 november, voor de dertiende keer.

Wie in oktober een simpele enquête in zijn gemeente houdt, krijgt actuele en relevante input voor zo’n preek. Met bijvoorbeeld drie vragen: ‘Wat vind je leuk en mooi aan je werk?’, ‘Wat vind je als christen lastig en moeilijk aan je werk?’ en ‘Hoe kunnen wij als kerk jou helpen bij jouw christen-zijn op je werk?’

Het zou zomaar kunnen dat een aantal mensen na zo’n themadienst verder wil met het onderwerp werk. Dat kan prima met de gratis app Kroon op je werk. Daarin kun je samen met anderen bezig zijn met het brede thema ‘Christen-zijn op je werk’. Met video’s, interviews en verhalen van werkende christenen, een Bijbelpodcast over geloof en werk en discussievragen en opdrachten en suggesties voor gebed en reflectie-oefeningen.

Vind je werk dus belangrijk? Vraag dan om in jouw parochie/kerk/gemeente mee te doen met de themazondag op 6 november. Een andere datum is natuurlijk ook goed. Gebruik daartoe de speciale flyer, te vinden op de website en hier als bijlage.

Alle info en hulpmiddelen bij www.christenzijnopjewerk.nl en www.kroonopjewerk.org