Succes is een keuze

decision choice path road 1697537
In het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad. (Genesis 2 vers 9b)

Als ik een succesvolle sporter of ondernemer hoor spreken over haar of zijn succes dan bekruipt mij vaak het gevoel dat succes een keuze is. Ook pas weer op een bijeenkomst met Roy Heiner, een bekende zeiler, en Joseph Oubelkas, die de grootst denkbare tegenslag in zijn werk ‘op eigen kracht’ wist te overwinnen. Ze houden hun publiek voor dat jij je eigen lot in handen hebt. Succes is een keuze. Diep in mij zit ook het verlangen dat dit ook echt waar is. Want wie wil geen succes? Bomen die tot in de hemel groeien. Een zorgeloos en gelukkig bestaan. Een verleidelijke keuze.

De mensheid heeft sinds het allereerste begin de vrijheid gekregen om te kiezen. Het is ingebakken in de schepping. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld dieren die instinctief handelen. De mens uniek. De mens is geen marionet in de handen van God, of wat dan ook, maar is een autonoom denkend wezen. Eigenlijk een enorme blijk van Gods liefde voor de mens. Want Hij schiep de mens met de vrijheid om zelfs tégen Hem te kiezen. En prompt lezen we in Genesis 3 dat de mens dit ook doet. Tot grote ergernis van God die nog eens drie hoofdstukken later aangeeft spijt te hebben van het scheppen van de mens.

Wat is dat toch? Kiezen. Ook binnenkort mogen we weer naar de stembus, kiezen op onze favoriete kandidaat. Hoe bepaal jij jouw keuze? Iedereen blijkt zo zijn eigen voorkeur te hebben. Vaak ingegeven door persoonlijke omstandigheden en ervaringen. ‘What’s in it for me?’ Wat levert het mij op? Is een veel gehoorde vraag op de werkvloer. Om mensen mee te krijgen in een bepaalde richting is het van belang na te denken over de vraag wat deze mensen drijft? Een wijze leider volgt het advies van Paulus ‘Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander.’ (Filippenzen 2:4) Waarom zouden mensen meegaan in een verandering? Dat wordt veelal bepaald door wat het hen persoonlijk oplevert, helaas vaak omgerekend in euro’s.

De duivel weet als geen ander wat jou drijft. Het kostte hem ook niet al teveel moeite om de mensheid zover te krijgen een keuze te maken voor zichzelf. En daarmee tégen God. Een keuze die jij ook kunt maken. Wat is er mooier dan zelf te kunnen bepalen wat goed en wat kwaad is? Een lonkend perspectief. Maar is de wereldgeschiedenis niet een opeenstapeling van foute keuzes? Allemaal bewijzen dat de mensheid niet om kan gaan met autonomie op het gebied van de moraal.

De boom van kennis van goed en kwaad stond in het midden van de hof van Eden. Naast de levensboom. Maar dat vertelde de duivel er niet bij. Die levensboom is wel de ‘reddingsboei’ van de mensheid. Onze God is een God van tweede kansen. Door de eeuwen heen heeft God de mens en ook jou en mij de kans gegeven anders te kiezen, opnieuw te kiezen. Vanaf het allereerste begin stond daar de levensboom. Al weer zo’n geweldige uiting van Gods liefde!

Hoewel bomen vaak als symbool in de Bijbel worden gebruikt, lezen we pas weer over de levensboom in het laatste Bijbelboek. De levensboom als bron van levensvernieuwing en een eeuwig leven. En daarmee is de levensboom een verwijzing naar het leven en sterven van Jezus Christus. Geloven in Hem is als eten van de vruchten van de levensboom. Geen wonder dat de duivel dit kostte wat kost wilde verhinderen!   Visje zegt: Kiezen vóór God heeft grote gevolgen… niet kiezen ook. Kiezen voor afhankelijkheid van God, je leven in Zijn handen neerleggen, leren leven in afhankelijkheid, is voor de mens tegennatuurlijk. Succes is een keuze. We hebben zo graag het heft in eigen handen, we bepalen zo graag zelf wat goed of fout is. Wij zijn vrij om te kiezen. Wat kies jij? Durf jij jouw leven in al haar facetten in de handen van God te leggen?