zijn de kerken van nu.

Van Fransiscus van Assisi is de spreuk: ‘overal waar je bent, is je preekstoel’. Hij bedoelde daarmee dat het belangrijk is om 24/7 christen te zijn. En dat is voor niemand gemakkelijk. Zeker in deze tijd.

‘If the gospel is not relevant for the workingplace it is not relevant at all.’ Deze uitspraak van de ex-bankier Ken Costa heeft een zelfde strekking. Het Evangelie is altijd en overal relevant. En dat mag best zichtbaar worden!

Tim Keller behandelt dit onderwerp ook in zijn boek ‘Goed werk’. Ook je werk doe je voor God. Ik citeer ‘Het is vaak moeilijk om christenen te laten inzien dat God mensen niet alleen wil gebruiken in de kerk, maar ook in de wereld van rechten, medicijnen, zaken en kunst.’   Van dit boek is op deze site ook een boekbespreking te vinden.

Lees onze

Column Simon Polinder

Vrienden in lagere kringen

Hoe gaan we om met verschillen in positie en status? Paulus’ woorden in 1 Korintiërs 1:18-31 kunnen ons hierbij helpen. Paulus herinnert de gemeenteleden in Korinthe eraan dat de meesten

Lees meer »
Column Maarten Pijnacker Hordijk

Hoezo, samen christen-zijn op je werk?

Veel christenen hebben zich afgelopen jaren teruggetrokken uit de kerk. Ze zeggen nog wel te geloven, maar ‘hebben daar de kerk niet voor nodig’. Het individualisme uit onze cultuur heeft

Lees meer »
Column Simon Polinder

God ziet dat Zijn werk goed is

Als we beweren dat de hemel ‘goed’ is en de aarde ‘slecht’, wijst dit op een dualistische visie. We kunnen ook denken dat ‘aardse’ zaken minder belangrijk zijn dan ‘geestelijke’

Lees meer »
Column Cees Hendriks

Morele dilemma’s

Op allerlei manieren kan geloven op de werkvloer zichtbaar worden. Vanuit onze pioniersplek ‘Centrum voor Geloof en Werk’ zijn we daar volop mee bezig. We zoeken daarbij ook naar ‘nieuwe

Lees meer »

De werkvloer is de plaats waar mensen elkaar ontmoeten.

Het evangelie is relevant in de wereld van het zaken doen, rechten, zorg, politiek en kunst.
steun ons

Download uit onze shop

Via onze nieuwsbrief informeren we over het Centrum van Geloof & Werk, een nieuwe pioniersplek van de Protestantse Kerk in Nederland.

Ons team bestaat uit

Ruilof van Putten

Coördinator, content, spreker, trainer

Cees Hendriks

Coördinator, content, spreker, trainer

Kees Huitink

IT, klankbord, bestuurder

Meer info? Neem op!