Wie echt niet kan werken moet hulp krijgen

slapende werker

10 Toen we bij u waren, hebben we herhaaldelijk gezegd dat wie niet wil werken, niet zal eten. 2 Tessalonicenzen 3:10

9 Over de onderlinge liefde hoef ik u niets te vertellen, want u hebt zelf van God geleerd hoe u in liefde met elkaar moet omgaan. 10 U doet dat al met alle gelovigen in heel Macedonië, maar, broeders en zusters, wij sporen u aan om het nog veel meer te doen. 1 Tessalonicenzen 4:9-10.