Werken voor het goede, om te kunnen geven

Delen met elkaar

28 Laat wie steelt niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen door hard te werken om iets weg te kunnen geven aan wie het nodig heeft. Efeziërs 4:28

Onder de praktische aansporingen in Efeziërs 4-6 zijn er twee passages die specifiek ingaan op werkgerelateerde onderwerpen. De eerste gaat over het doel van werk. “Laat wie steelt niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen door hard te werken om iets weg te kunnen geven aan wie het nodig heeft” (vers 28). Hoewel Paulus zich in dit advies rechtstreeks richt tot mensen die stelen, is het relevant voor alle christenen. De Griekse uitdrukking to agathon, in de NBV vertaald als “eerlijk”, betekent letterlijk “voor het goede”. God leidt christenen altijd naar het goede. De werkplek is voor ons een onmisbare omgeving om vele van de goede daden te verrichten die God voor ons heeft voorbereid (Efeziërs 2:101).

Door ons werk verdienen we genoeg om te kunnen delen met noodlijdenden, via de kerk of op andere manieren. Hoewel een theologie van werk niet exact overeenkomt met een theologie van liefdadigheid, brengt dit vers beide expliciet met elkaar in verband. De algehele boodschap is dat het doel van werk is om goed te doen, zowel door het resultaat dat ons werk oplevert als door het delen van de opbrengsten van ons werk.

De tekst van deze blog is ontleend aan de website www.theologyofwork.org en is bewerkt door Caroline Oosterwijk, Krista Vreugdenhil en Siebe Hendriksen, studenten aan de Academie Theologie van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Door het plaatsen van deze en vergelijkbare blogs wil het associate lectoraat Christelijke Professie van de CHE nagaan of er in Nederland behoefte is aan dergelijke theologische bijdragen.

Deze blog is een vertaling en bewerking van: Working Hard for Good.

Voetnoten

  1. DE EERSTE BRIEF AAN DE EFEZIËRS 2:10 (NBV) 10 Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid.