Elkaar steunen bij het werk

Office Working Work Day Business

10 De Heer heeft mij veel vreugde gegeven nu u eindelijk uw zorg voor mij hebt kunnen tonen. U dacht altijd al aan mij, maar vond niet de gelegenheid het te laten zien. 11 Ik zeg dit niet omdat ik gebrek lijd; ik heb geleerd om in alle omstandigheden voor mezelf te zorgen. (…)

15 U weet zelf, Filippenzen, dat toen ik na mijn vertrek uit Macedonië met de verkondiging begon, uw gemeente de enige is geweest die gedeeld heeft in mijn tegoeden en tekorten. 16 Al in Tessalonica hebt u mij meer dan eens iets gestuurd om mijn tekorten aan te vullen.

Filippenzen 4:10-11, 15-16

Paulus bedankt de Filippenzen voor hun steun aan hem, zowel persoonlijk als financieel. In het hele Nieuwe Testament zien we Paulus steeds streven naar samenwerking met andere christenen, waaronder Barnabas, Silas, Lydia en Priscilla en Aquila. Zijn brieven eindigen meestal met groeten aan de mensen met wie hij nauw heeft samengewerkt en ze zijn meestal afkomstig van Paulus en een medewerker. Zo is de brief aan de Filippenzen van Paulus en Timoteüs. Hiermee volgt hij zijn eigen advies om het voorbeeld van Jezus na te volgen Jezus, die bijna alles in samenwerking deed met zijn leerlingen en anderen.

Christenen hebben op de seculiere werkvloer niet altijd de luxe om met gelovigen samen te werken. Maar dat betekent niet dat we elkaar niet kunnen steunen. We kunnen samenkomen met vakgenoten of instellingen om elkaar te helpen bij specifieke uitdagingen en kansen die we in ons werk tegenkomen. Idealiter zouden alle christenen steun voor hun werk moeten hebben. Als er geen officieel programma is, kunnen we over ons werk praten in onze christelijke gemeenschappen, zoals de kerkdiensten, Bijbelstudies, kringen,  retraites, onderwijsbijeenkomsten en meer. Maar hoe vaak doen we dat? Paul deed veel moeite om een relatie op te bouwen met anderen binnen zijn roeping, hij had zelfs boden in dienst die lange zeereizen maakten om ideeën, nieuws en middelen te delen, en de onderlinge banden aan te halen.

De tekst van deze blog is ontleend aan de website www.theologyofwork.org en is bewerkt door Caroline Oosterwijk, Krista Vreugdenhil en Siebe Hendriksen, studenten aan de Academie Theologie van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Door het plaatsen van deze en vergelijkbare blogs wil het associate lectoraat Christelijke Professie van de CHE nagaan of er in Nederland behoefte is aan dergelijke theologische bijdragen.Deze blog is een vertaling en bewerking van: Supporting Each Other in Work.