De schepping is van God, maar is zelfstandig

11God zei: “Overal op aarde moet jong groen ontkiemen: zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten dragen met zaad erin.” En zo gebeurde het.
Genesis 1:11

God is de oorsprong van alles in de natuur. Toch is de schepping niet God zelf. God geeft de schepping dat wat de Britse theoloog Colin Ewart Gunton ‘Selbständigkeit’ noemt: een soort van onafhankelijkheid. Dit is niet de onafhankelijkheid waar atheïsten of deïsten het over hebben, maar een betekenisvol bestaan van de schepping, duidelijk onderscheiden van God zelf. Dit wordt zichtbaar in het hierboven genoemde vers waar het gaat over de schepping van de planten. God creëert alles wat bestaat, maar hij legt in de schepping ook (letterlijk) het zaad voor een voortgaande vernieuwing in de tijd. De schepping is volledig afhankelijk van God: “Want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij” (Handelingen 17:28)1. En toch is de schepping niet God zelf. Dit geeft ons werk schoonheid en waarde. We zijn geen radertjes in een groot uurwerk of marionetten aan een touwtje; ons werk heeft zijn oorsprong in God en legt toch zelf gewicht en waarde in de schaal.

De tekst van deze blog is ontleend aan de website www.theologyofwork.org en is bewerkt door Caroline Oosterwijk, Krista Vreugdenhil en Siebe Hendriksen, studenten aan de Academie Theologie van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Door het plaatsen van deze en vergelijkbare blogs wil het associate lectoraat Christelijke Professie van de CHE nagaan of er in Nederland behoefte is aan dergelijke theologische bijdragen.Deze blog is een vertaling en bewerking van: Supporting Each Other in Work.

Voetnoten

  1. HANDELINGEN 17:28 (NBV) 28 Want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Of, zoals ook enkele van uw eigen dichters hebben gezegd: “Uit hem komen ook wij voort”.