Welk bedrijf kan er in deze bijzondere tijd niet wat extra gebedssteun gebruiken?

We leven in een uitzonderlijke tijd, waarvan de lange termijn effecten nog volstrekt onduidelijk zijn. Maar één ding lijkt zo langzamerhand wel zeker: het wordt nooit meer zoals het vóór deze crisis was. Het unieke van deze situatie is dat deze aan niemand voorbijgaat. Iedereen heeft of krijgt er mee te maken, in Nederland en zelfs wereldwijd. De samenleving piept en knarst, en zo hier en daar zijn ook de eerste economische slachtoffers zichtbaar.

Ook christenen worden getroffen, niet alleen fysiek, maar ook in hun portemonnee. Toch hebben zij een groot voordeel: hun leven is veilig in Gods hand, zelfs al hebben zij geen werk meer of moeten zij misschien wel sterven. In alle ellende is dat toch een groot voorrecht wanneer je daaruit kunt leven. Christenen hebben nog een groot voorrecht: ze kunnen bidden! Stel je eens voor, je richt je vrijmoedig via Jezus tot de Schepper van hemel en aarde, Die uiteindelijk nog steeds alles in Zijn hand heeft!

Er doet zich in deze tijd ook een bijzonder fenomeen voor: christenen bidden minder samen! Werd er in ‘normale tijden’ volgens de website bedrijfsgebed.nl nog in zo’n 200 bedrijven en organisaties door christenen samen gebeden, nu is dat bij de meeste stilgevallen. Alsof er juist nu niet veel is om voor te danken en te bidden… Waar ‘m dat in zit? Het is een combinatie van factoren: niet meer fysiek bij elkaar zijn, een stukje laksheid en gemakzucht, valse schaamte, een niet doordrongen zijn van het machtige effect dat van eenparig gebed kan uitgaan en last but not least onze tegenstander de duivel, die op alle mogelijke manieren eenparig gebed probeert te voorkómen en verstoren.

Theoretisch en theologisch weten we hoe belangrijk gebed kan zijn. Maar voor de meeste christenen blijft het daarbij. Ze vergeten dat onze geweldige God bij ons héle leven betrokken wil zijn, dus ook bij ons werk. Werd er op zo’n 200 bedrijven en organisaties door christenen samen gebeden, dat aantal zou gemakkelijk kunnen uitgroeien tot wel 200.000. Reken maar uit, er zijn naar schatting wel 400.000 christenen die ergens een betaalde baan hebben. En ze zitten in letterlijk alle posities en in echt heel veel verschillende bedrijven. Alleen zonder een sticker op hun hoofd ‘ik ben christen’. Dus je moet soms even wat moeite doen om ze te vinden. En dan moeten ze elkaar ook nog treffen om samen te kunnen bidden natuurlijk.

Deze tijd biedt ook voordelen. Als je verplicht thuis moet werken, kun je ook samen bidden waar dat normaliter niet kon, via de telefoon (bijvoorbeeld tijdens een gebedswandeling of autorit) of online. Een halfuurtje op momenten dat de deelnemers uitkomt, eventueel zelfs ’s avonds of in het weekend. Het is even wennen, maar het werkt echt!

Als christen collega’s samen bidden, bidden ze dus voor alles wat er in hun bedrijf of organisatie speelt. Zoals veiligheid, goede bedrijfscultuur, eerlijke voorlichting, wijsheid voor de leiding, fusies, reorganisaties, klanten, ondernemingsraad, cao-onderhandelingen en niet te vergeten openheid bij collega’s voor Gods Koninkrijk. En natuurlijk ook voor persoonlijke dingen.

Lijkt dit jou de moeite waard? Ga er dan mee aan de slag en schakel gerust de hulp en adviezen in via de site bedrijfsgebed.nl. Daar staan hele praktische tips over bijvoorbeeld online bidden, christen-collega’s vinden (ook daar kunnen we bij helpen) en het starten van een gebedsgroepje. En begin ermee om te kijken of er bij jullie al een geregistreerd groepje aanwezig is. Of sluit aan bij een ander initiatief zoals cbmc.nl/gebed-met-en-voor-ondernemers. Maak daar dus gebruik van of vraag advies!