Slapende christenen op het werk

Wel eens gehoord van werkende ‘slapende’ christenen? Dat zijn christenen die op hun werk eigenlijk niks met hun geloof doen. Als een soort geheime gelovigen. Of als duikbootchristenen: die zie je de hele week niet, ze komen alleen op zondag boven water. Soms zit daar iets achter als ‘ik ben op m’n werk om te werken, en daarmee basta’. En soms een soort verlegenheid  – ze weten er niet goed raad mee. Want als je ze op de man af vraagt of ze christen zijn, zullen ze dat zeker beamen. Maar verder…

Toch is het riskant om zomaar een dergelijke sticker te gebruiken. En elkaar daarmee min of meer te diskwalificeren. Want wat kennen we elkaar eigenlijk? Het kan best zijn dat wij er niks van merken, maar anderen wel degelijk. Als we te ver van elkaar afstaan om daarvan iets te kunnen zien. Of wanneer onze manier van christen-zijn hen niet aanspreekt en zij zich daarin dus niet met ons ‘verbinden’. Bovendien is een derde van de mensheid introvert en loopt dus ook niet zo met z’n geloof te koop. Maar in 1 op 1 gesprekken kunnen zij wel degelijk duidelijk zijn over hun christen-zijn. Laten we daarom voorzichtig zijn met onze (voor)oordelen en elkaar respecteren.

Christen ben je 24-7, dus ook op je werk. Als we dan niet bedoeld zijn om op ons werk te slapen (1 Thessalonicenzen 5:6), wat dan wel? Moeten we een soort activistisch christendom aanhangen? Of lopen te evangeliseren? Jazeker, als je tenminste in dienst bent van een evangelisatie-bedrijf. Maar anders moeten we gewoon de dingen doen die van ons verwacht worden. Als een gewone collega – nee, dat nou ook weer niet. We zijn eerder buitengewone collega’s door onze verbondenheid met onze opgestane Heer. Wij kunnen Hem immers letterlijk op elk moment aanroepen en om hulp en wijsheid vragen. Wat een voorrecht!

Wat vraagt God dan van ons? Kortweg komt het neer op gedrag. Gedrag dat past bij Hem, voorbeeld(ig) gedrag dus. Recht en gerechtigheid doen. Opkomen voor de zwakken. De waarheid spreken en eerlijk zijn. In je werk je uiterste best doen en al je talenten inzetten. Anderen behandelen zoals je door hen behandeld wilt worden (Mattheus 7:12). Je naaste (collega en leidinggevende) liefhebben als je zelf (Mattheüs 22:39). Je werk met plezier doen, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen (Efeze 6:7). Paulus benoemt onberispelijk gedrag en onverminderde toewijding aan de Heer (1 Corinthiërs 7:35). Wat een prachtige en concrete dingen staan er toch in de Bijbel! Maar ook in zekere zin onbereikbaar – want wie kan er nou aan al die hoge verwachtingen voldoen? Goed om dan te weten dat de Heilige Geest ons dagelijks wil helpen om hierin te groeien. En dat we elke dag opnieuw nieuwe kansen krijgen.

En ons geloof, wat moeten we daarmee op ons werk? Allereerst goed om te beseffen dat wij het zout van de aarde en licht in de wereld zijn (Mattheüs 5:13-14). En ‘een uitverkoren geslacht’… om Zijn grote daden te verkondigen (1 Petrus 2:9). We mogen dus vrijmoedig over Hem spreken en in ons leven op ons werk in ons gedrag en met onze woorden laten zien wat het betekent om Hem te dienen en volgen. En alert zijn op ‘zoekende’ mensen in onze omgeving. Naarmate we meer transparant zijn en ons kwetsbaar opstellen zullen we meer gerespecteerd worden. En opmerkingen en vragen krijgen, waarbij we dan heel persoonlijk kunnen uitleggen wat het betekent om christen te zijn en Jezus te volgen.

En in deze individualistische maatschappij, waarin het er vooral om lijkt te gaan dat ik gelukkig ben en aan mijn trekken kom? Dat staat haaks op Gods bedoelingen met ons en met Zijn schepping. Goed om elkaar als christenen te leren kennen, juist in onze werkomgeving. Bevraag elkaar dus gerust: ‘hoe geef jij op je werk inhoud aan je geloof en hoe beleef jij het?’ Om dan te ontdekken hoe verschillend we zijn! Maar ook hoe mooi we elkaar kunnen aanvullen. Elkaar steunen en helpen, er voor elkaar zijn op ons werk. En voor en met elkaar samen te bidden. In een 1 op 1 gebedswandeling in de pauze, of in een gebedsgroepje. Dan merken we dat God zeker ook iets doet met onze eenparige gebeden, juist ook op ons werk. Want God houdt van ons, en wil dat ook onze collega’s Hem leren kennen! Meer info op de sites www.christenzijnopjewerk.nl en www.bedrijfsgebed.nl.