Ook christenen strijden tegen een onzichtbare vijand

Deze corona virus tijd laat zien hoe reëel, verraderlijk en zelfs dodelijk een onzichtbare vijand kan zijn. Met ongekend heftige, langdurige en zelfs wereldwijde gevolgen. Wie had dat begin 2020 kunnen bedenken…

Uiteraard helpen christenen overal mee in de strijd tegen deze onzichtbare vijand, zij aan zij met talloze anderen.

Christenen hebben ervaring met het strijden tegen een onzichtbare vijand – hun eigen vlees en onze tegenstander de duivel. Wie de Bijbel serieus neemt kan daar niet om heen. Hoewel we daar in het welvarende westen – tot aan deze crisis – meestal aan voorbij leefden. We hebben hier alles immers prima voor elkaar en goed geregeld. Onze gezondheidszorg, onderwijs en voorzieningen behoren tot de beste van de wereld. We leven in een rechtsstaat en parlementaire democratie met zelfs christelijke partijen. En onze economie bloeit als nooit tevoren, waar iedereen wel een graantje van meepikt. We leven eigenlijk als min of meer autonome mensen, die niemand nodig lijken te hebben, eigenlijk zelfs God niet. Als christenen vragen we natuurlijk nog wel Gods zegen over ons leven…

Ook in geestelijke zin leven we in een luilekkerland. Iedereen kan wel een kerkelijke gemeente vinden naar zijn eigen smaak. Door onze mobiliteit kan die ook rustig vele km’s van onze woonplaats verwijderd zijn. Op radio, tv en internet kunnen we het evangelie ook luid en duidelijk in allerlei varianten horen. En ook wijzelf hebben volle vrijheid om ons te uiten op internet en in de sociale media.

En dan overvalt ook ons ineens de Corona crisis die bijna letterlijk alles stil legt – ook ons christelijke leventje. Met alle gevolgen van dien, waarvan we de meeste nog lang niet kunnen overzien.

Hoe moeten we dit alles duiden? In natuurlijke zin is het niet zo moeilijk – deze uitbraak is simpel verklaarbaar door hoe wij op deze planeet leven en met elkaar omgaan. Maar in geestelijke zin – dat is veel moeilijker. Wie wat nauwkeuriger kijkt ziet dat wij christenen bepaald niet voorbeeldig leven, we schieten op veel punten tekort, individueel en collectief. God liefhebben bovenal en je naaste als jezelf – wie voldoet daaraan? Het roept ons op om eerlijk in de spiegel te kijken, ons te verootmoedigen voor onze God en onze tekortkomingen te belijden. En aan Hem te vragen ‘Heer, waar moet ik mee stoppen, waar moet ik mee doorgaan of waar moet ik mee beginnen?’ Als we dit oprecht vragen zal God ons dat zeker laten zien – neem dus de tijd om Hem te zoeken en naar Hem te luisteren.

En dan nog even terug naar die onzichtbare vijand. We mogen er op vertrouwen dat God nog steeds alles in Zijn hand heeft en dat Hij dit alles dus heeft toegelaten. Waarom? Geen idee. Maar even zeker is dat onze tegenstander de duivel hier wel heel erg blij mee is. Hij is er immers op uit om overal dood en verderf te zaaien, dus hoe meer ruzie, echtscheidingen, ongeloof en bijgeloof, egoïsme, leugens, fraude, belastingontduiking, faillissementen, onrecht, honger, pijn, verdriet, zonde en chaos hoe beter. En dat rondstrooien van ellende lukt hem helaas aardig… Maar laten we goed beseffen dat het allemaal stuiptrekkingen van de duivel zijn, hij IS door Jezus overwonnen op Golgotha! En dat hij er heel begrijpelijk een bloedhekel aan heeft wanneer wij samen eenparig bidden. Dus wij mogen ons in Jezus’ naam steeds opnieuw verzetten tegen de duivel en hem wegsturen. En ook weten dat onze geweldige God ALLES laat meewerken ten goede, dus ook deze hele bijzondere tijd.

Laten we dus vrijmoedig en rijkelijk aan onze collega’s, buren, familie en (on)bekenden uitdelen van de hoop die we in Jezus hebben! Persoonlijk en mondeling, maar zeker ook openbaar in alle social media, die immers ook door veel niet-christenen worden gezien en gelezen – wat een kansen! Het is NU de tijd dat we kleur bekennen en uit de kist komen, tot LEVEN komen zoals de Heer ons bedoeld heeft. En mede gelet op de reële geestelijke strijd tegen onze onzichtbare vijand – laten we samen gaan en blijven bidden! Dat kan ook echt nu in deze bijzondere tijd, ook al kunnen we niet fysiek bij elkaar zijn. Zie de praktische tips op Samen bidden, maar dan online.
Heer ontferm U over ons!