Kerk en werk – twee gescheiden werelden?

Voor de kerk is werk nog vaak iets dat tijd en energie kost en afleidt van de hoofdzaak, het evangelie verkondigen. En voor gewone christenen is de kerk nogal eens een vorm van vrijetijdsbesteding. ‘Gewoon’ werk wordt nog te weinig gezien als een kans en opdracht, en teveel als een min of meer noodzakelijk kwaad om in ons onderhoud te voorzien en de kerk te financieren. Dat bekende plaatje van die kloof – geldt dat nog steeds of valt het eigenlijk wel mee?

Er zijn genoeg aanwijzingen die lijken te bevestigen dat die kloof er inderdaad nog is. Maar hoe erg is dat dan? Laten we er hier even van uitgaan dat die twee werelden inderdaad volledig gescheiden zijn, dat er dus geen verbinding is tussen kerk en werk.

Dat betekent dan dat die 40 uur per week die we met ons werk bezig zijn, niets betekenen in de kerk en Gods Koninkrijk. En dus ook niet die 1000-1600 uur per jaar en die 50.000-80.000 uur die we in ons werkzame leven met werk bezig zijn (bij een leven van 50 jaar opleiding en werk).

Onverteerbaar natuurlijk. Want zo’n beetje de helft van je leven zou dan niet meetellen in de kerk en Gods koninkrijk…

Ondanks die min of meer feitelijke beleving van gescheiden werelden komt er in de bijbel een heel ander beeld naar voren: je bent 24/7 christen, dus ook op je werk. En eigenlijk weten we dat allemaal wel.

Is er iets aan te doen om die twee gescheiden werelden weer aan elkaar te koppelen? Zeker, maar dat blijkt heel taai te zijn. Want het lijkt erop dat de meeste voorgangers en predikanten eigenlijk geen idee hebben hoe hun gemeenteleden hun werk beleven. En ook dat de meeste gemeenteleden zich er kennelijk bij hebben neergelegd dat hun werk los lijkt te staan van de kerk en Gods koninkrijk… Hoe zou je het kunnen zien? Het volgende filmpje illustreert dat mooi:

Vind jij het belangrijk om hier verandering in aan te helpen brengen? Zorg er dan voor dat jouw parochie / kerk / gemeente meedoet met themazondag ‘Christen-zijn op je werk’, dit jaar op 10 november. Inmiddels voor het tiende jaar! En meld je dan even aan via http://www.christenzijnopjewerk.nl/themazondag/aanmelden-2019/ Daar vind je ook alle info. De flyer vind je op http://www.christenzijnopjewerk.nl/static/downloads/flyer_themazondag_2019.pdf.