Kan Jezus op het werk alles?

Je kent dat misschien wel: je hebt met bijvoorbeeld een collega een discussie over het geloof, en deze brengt allerlei bezwaren in. En stelt je de strikvraag ‘als God almachtig is, kan God dan een steen maken die Hij niet kan tillen?’ Dat is net zo’n onmogelijke vraag als ‘slaat je vader je moeder nog altijd?’

Het is goed om te beseffen en toe te geven dat onze ‘almachtige’ God inderdaad niet alles kan. Daar is de Bijbel duidelijk over! Hij kan niet liegen noch Zichzelf verloochenen… En ook van Jezus staat geschreven dat Hij ergens ‘niet veel kon doen’ vanwege hun ongeloof. Dat betekent dus dat wij Hem in zekere zin kunnen beperken in Zijn mogelijkheden, een rare gedachte eigenlijk. Anderzijds hoor je ook wel eens dat wij hier op aarde Gods handen en voeten zijn. Dat is een mooie gedachte. Laten we dus werken alsof alles van ons afhangt en bidden alsof alles van God afhangt – dat is beide onze verantwoordelijkheid. Om daar dan iets mee te doen, dat is Gods verantwoordelijkheid, dat mogen we dan loslaten en in vertrouwen aan Hem overgeven.

In deze tijd wordt pijnlijk duidelijk dat we helemaal niet zo onafhankelijk zijn als we altijd dachten en dat het leven ten diepste helemaal niet maakbaar is. Ook wij hier in het welvarende Nederland in de 21e eeuw zijn in feite afhankelijk van God!

Wat betekent dat op ons werk? Als wij daar samen met andere christenen eenparig Hem om iets vragen, belooft Jezus dat te doen. Toch weten we uit ervaring dat niet al dergelijke gebeden verhoord worden, althans niet merkbaar voor ons. God is God en (in alle eerbied gesproken) geen automaat. Ons ongeloof kan zomaar een beperkende factor zijn, evenals onze laksheid of angst om dingen op te pakken.

In deze tijd zijn veel mensen onzeker en angstig, ook op ons werk. Daar zullen we lang niet altijd wat van merken, want de meeste mensen werken nog steeds online thuis. Dus echte van-hart-tot-hart gesprekken zijn er niet zo vaak. Maar àls er openingen zijn waarin iemand zich wat durft bloot te geven, hoe reageren we dan? Het beste is om dan zelf ook open te zijn en ons kwetsbaar op te stellen, en als wij bang zijn dat ook eerlijk toe te geven. En dan ook vanuit ons hart iets te vertellen over de hoop die wij hebben als christen en hoe wij aankijken tegen de toekomst.

Deze tijd is een tijd volop uitdagingen om dingen anders te bekijken en anders te doen. Zoals het omgaan met onze collega’s. We kunnen oprechte aandacht geven en vragen stellen hoe zij deze tijd ervaren. Vooral goed luisteren naar hun antwoorden en daar actief op inspelen. Dan zou zomaar een van-hart-tot-hart gesprek kunnen ontstaan waarin wij duidelijk ons vertrouwen op Jezus kunnen uitspreken. Het zou niet de eerste keer zijn dat Hij zoiets op een bijzondere manier beantwoordt! Want Hij heeft ook hùn heil op het oog! Laten we dus vrijmoedig optreden in Zijn Naam!