De Gouden Regel

“Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten”.
Matt. 7:12.

Dit brengt ons bij waarachtige gerechtigheid, het herstellen en onderhouden van echte relaties zowel op de werkvloer als daarbuiten. Als we tijd hebben om onszelf  één vraag te stellen voordat we tot actie overgaan, dan zou de beste vraag kunnen zijn: “Is dit de manier waarop ik zou willen dat het er met mij zou worden omgegaan”. Alle andere regels, wetten en waarden die we (Bijbels of niet) belangrijk vinden moeten verenigbaar zijn met deze gouden regel. Dit is een kernpunt bij het dagelijks handelen.

De tekst van deze blog is ontleend aan de website www.theologyofwork.org en is bewerkt door Caroline Oosterwijk, Krista Vreugdenhil en Siebe Hendriksen, studenten aan de Academie Theologie van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Door het plaatsen van deze en vergelijkbare blogs wil het associate lectoraat Christelijke Professie van de CHE nagaan of er in Nederland behoefte is aan dergelijke theologische bijdragen.Deze blog is een vertaling en bewerking van: Supporting Each Other in Work.