Hoe beleven christenen op het werk hun geloof?

In zo’n 200 bedrijven en organisaties in Nederland bidden christenen samen. Is dat veel of weinig? Het is maar hoe je het bekijkt. Als je het afzet tegen het aantal bedrijven en organisaties waar meerdere mensen werken (zo’n 400.000) en het aantal christenen die ergens werken (naar schatting toevalligerwijze ook zo’n 400.000), is het een bescheiden aantal. Het hangt er mee samen hoe christenen geloven, en hoe ze op het werk hun geloof beleven. Wat is daarover bekend? Eigenlijk niet zoveel.

We kunnen wel wat verwachtingen of vooroordelen uitspreken. Naarmate christenen wat ‘evangelischer’ zijn, zullen ze ook hun geloof op hun werk wel wat meer gestalte willen geven. En zal onder hen de kloof tussen de zondag en de maandag veel minder diep zijn, of wellicht zelfs helemaal ontbreken. Ook je opvoeding kan een rol spelen. Kom je uit een wat ‘zwaarder’ kerkelijk milieu, dan ben je waarschijnlijk minder expliciet over je geloof in je werksituatie. En heb je minder de neiging er met anderen over te spreken.

Bij je geloofsbeleving speelt je zicht op de geestelijke werkelijkheid eveneens een rol. Natuurlijk weet je dat die er is (de Bijbel staat er vol mee), maar als dat voor jou vooral theorie is en een ver van je bed show, dan ben je er waarschijnlijk op je werk ook nooit mee bezig. Maar als je er diep van doordrongen bent dat we nog veel last hebben van de stuiptrekkingen van onze tegenstander de duivel, dan zie je dat hij op je werk ook dingen en mensen probeert kapot te maken en in de war te sturen. En ben je eerder geneigd om in het geweer te komen om hem een halt toe te roepen.

Je geloofsbeleving op je werk heeft ook te maken met je visie op werk. Zie je dat als een noodzakelijk kwaad (‘er moet nou eenmaal brood op de plank’) en min of meer toevallig (‘ik had net zo goed heel ergens anders kunnen werken’)? Of zie je werk als roeping van God en in jouw specifieke situatie als een stukje leiding dat je juist daar terecht bent gekomen? In het eerste geval zal er de neiging zijn om je geloof als strikt privé te beschouwen, waar je op je werk niet over praat. En wat er op je werk bovendien niets toe doet. Maar in het tweede geval besef je dat je 24/7 christen bent, dus ook op je werk, en dat je op je werk een roeping hebt.

Bij je geloofsbeleving speelt ook je visie en ervaring met gebed een rol. Bid je zelf eigenlijk weinig of alleen uit een soort traditie en met vaste formuliergebeden, dan heb je daar op je werk waarschijnlijk weinig behoefte aan. Maar heb je zelf ervaren of van dichtbij meegemaakt hoe God soms antwoordt op gebeden, dan wil je daar op je werk wellicht ook wel wat mee. En stel je dus eerder voor om samen met christencollega’s te gaan bidden. En laat je je daarbij niet zomaar uit het veld slaan.

Allemaal leuke en misschien ook wel plausibele vooronderstellingen tot nu toe. Maar hoe zit het nou echt, en welke conclusies mogen getrokken worden? Daar zouden we inzicht in willen krijgen, waartoe we een simpele enquête hebben ontwikkeld: zie de gemakkelijk te onthouden link www.is.gd/geloof. Bedoeld voor christenen in een werk- en/of studie situatie. Waarbij ‘werk’ ruim geïnterpreteerd mag worden als bezigheden, dus niet alleen betaald werk, maar ook onbetaald vrijwilligers- en huishoudelijk werk. Om hiervan een beetje een betrouwbaar beeld te krijgen, zoeken we minstens 4000 christenen die hieraan mee willen doen! We zijn benieuwd of er uit de resultaten een grote lijn zichtbaar wordt. Met die resultaten gaan we proberen christenen beter te ondersteunen in hun werksituatie. Voel je dus vrij om allerlei christenen uit jouw netwerk te vragen om de enquête even (online) in te vullen via de gemakkelijk te onthouden link www.is.gd/geloof en QR code