Wie mag mee doen (en vooral wie niet)?

man alleen boom

Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven.’ (Lucas 19: 5)

Een belangrijk thema in de hedendaagse samenleving en bijvoorbeeld in managementliteratuur is inclusie of inclusiviteit. Misschien denk jij ‘daar heb ik nog nooit van gehoord’. Toch zou het maar zo kunnen van wel. Het gaat namelijk over de vraag wie ergens aan mag meedoen, wie mag meepraten en wie meebeslist. En wie vooral niet! Het gebeurt in het groot en in het klein. Mensen die niet mee mogen doen, in de werksituatie, op school of in een vriendenkring, staan buitenspel. Ze worden buitengesloten en kijken toe. Afgewezen. Ken je dat gevoel?