Conflicten oplossen

Conflicten zijn lastig. Ze komen overal voor, ook onder christenen. Vaak zijn we  geneigd het meningsverschil weg te stoppen maar we houden een gevoel van frustratie. In de brief aan de Fillippenzen komen we een voorbeeld tegen. Wat zegt Paulus hierover? Hoe passen we dit toe op de praktijk?

Paulus vraagt de gemeente in Filippi om twee vrouwen (Euodia en Syntyche) te helpen om hun conflict bij te leggen (Fil. 4:2-9).1 Het gaat om gelovige vrouwen die ‘voor het Evangelie hebben gestreden’. (Fil. 4:3).2 Misschien zijn we geneigd om een conflict te onderdrukken, maar we zien hier dat Paulus een conflict juist op een liefdevolle manier bespreekbaar maakt. Hij benoemt het gewoon. De gemeente kan erbij helpen.

‘Schenk aandacht aan alles wat edel, rechtvaardig, zuiver, lieflijk, eervol, kortom alles wat deugdzaam en lofwaardig is’, schrijft Paulus verderop. (Fil. 4:8)3 Dit kunnen we ook betrekken op de ander met wie we in conflict zijn. Kunnen we onze aandacht richten op het goede, het mooie in hen? ‘De vrede van God, die alle verstand te boven gaat’ (Fil. 4:7)4 kan beginnen met het waarderen van de goede kanten van de ander, zelfs (of juist) wanneer we met hen in conflict zijn. Het zijn tenslotte mensen voor wie Christus ook gestorven is!

Paulus’ advies kunnen we heel praktisch toepassen, maar dan juist merken we dat het niet gemakkelijk is. Conflicten op het werk of in de kerk willen we vaak het liefst negeren, maar doen we er verstandiger aan ze juist te erkennen en bespreekbaar te maken (zonder te roddelen). Terwijl we de problemen het liefst voor onszelf houden, kunnen we beter hulp vragen aan wijze mede-gelovigen. In alle nederigheid; niet om ons gelijk te halen.
Wanneer we graag argumenten tegen anderen willen verzamelen, moeten we juist ook argumenten voor hen vinden. Het is belangrijk om hen recht te doen door hun goede kanten te erkennen. Vaak kunnen we het niet opbrengen om hierin te investeren. We beschouwen de goede relatie die we hadden als ‘afgeschreven’. Wat helpt is: gaan bidden voor de persoon waar je een conflict mee hebt. Onlogisch? Ja, voor ons gevoel wel, maar het geeft kracht en het helpt om met nieuwe ogen naar de ander te kijken. En ook naar de intenties van de ander. Wat zijn de achterliggende bedoelingen? Zo kunnen gevoelens van frustratie en bitterheid worden vervangen door de kracht en het geduld van God. Hierin proberen we Jezus na te leven, die ‘afstand deed’ (Fil. 2:7)5 van zijn persoonlijke belangen en daardoor de kracht ontving (Fil. 2:9)6 om Gods wil op aarde uit te voeren.

Als we deze dingen doen, kunnen we ons richten op de kern van het conflict, in plaats van op onze angsten, of ons gevoel van frustratie. Vaak leidt dit tot herstel van de werkrelatie en tot wederzijds respect of zelfs vriendschap. Af en toe komt het voor dat er echt geen verzoening mogelijk is, nadat we zoveel mogelijk hebben gestreefd naar vrede. We mogen het dan loslaten in Gods handen, en toch vrede verwachten. De ‘vrede van God, die alle verstand te boven gaat’ (Fil. 4:7)7

‘Deze blog is afkomstig van de website www.theologyofwork.org. Ze is door het associate lectoraat Christelijke Professie vertaald en vervolgens gepopulariseerd door studenten Theologie van de CHE.’

Voetnoten

  1. FILIPPENZEN 4:2-9 (NBV) 2 Euodia en Syntyche, ik dring er bij u op aan eensgezind te zijn, want u bent één met de Heer. 3 En u, trouwe vriend, vraag ik hen te helpen. Ze hebben samen met mij voor het evangelie gestreden, evenals Clemens en mijn overige medewerkers, van wie de namen in het boek van het leven staan.
    4 Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. 5 Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. 6 Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. 7 Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. 8 Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. 9 Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het, en de God van de vrede zal met u zijn.
  2. FILIPPENZEN 4:3 (NBV) 3 En u, trouwe vriend, vraag ik hen te helpen. Ze hebben samen met mij voor het evangelie gestreden, evenals Clemens en mijn overige medewerkers, van wie de namen in het boek van het leven staan.
  3. FILIPPENZEN 4:8 (NBV) 8 Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient.
  4. FILIPPENZEN 4:7 (NBV) 7 Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.
  5. FILIPPENZEN 2:7 (NBV) 7 maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen,
  6. FILIPPENZEN 2:9 (NBV) 9 Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat,
  7. FILIPPENZEN 4:7 (NBV) 7 Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.