Morele dilemma’s

Op allerlei manieren kan geloven op de werkvloer zichtbaar worden. Vanuit onze pioniersplek ‘Centrum voor Geloof en Werk’ zijn we daar volop mee bezig. We zoeken daarbij ook naar ‘nieuwe wegen’ om op een ongedwongen en niet geforceerde manier te kunnen laten zien waar wij als volgelingen van Jezus voor staan. Een ‘oude weg’ zou je kunnen zeggen is het morele dilemma. Een bekend voorbeeld daarvan is het werken op zondag. Hoe ga je daar mee om als je de zondag als ‘rustdag’ beschouwt. In een 24 uurs economie is het niet gemakkelijk daar aan vast te houden.

Ik kom hier op omdat ik getroffen werd door berichtgeving rondom de asiel kinderen Howick en Lili. Niet de zaak zelf (wat een verschrikkelijke uitdrukking eigenlijk als het om mensen gaat) en niet de onmacht en onwil van de (christelijke) politieke partijen (hoewel ook daar veel over te zeggen is) maar de opstelling van het bestuur van de politie vakbonden viel mij op. Zij lieten enkele dagen voor de einddatum van uitzetting weten dat veel politiemensen grote moeite hadden om mee te werken aan de uitzetting en dat sommigen ronduit weigerden om mee te doen. Dat is in het geval van de politie werkweigering en daar kan je voor ontslagen worden. Dat is dus nogal wat.

Of veel van deze politiemensen ook volgeling van Jezus zijn weet ik niet. Of deze politiemensen de noties van barmhartigheid en met innerlijke ontferming bewogen zijn kennen vanuit de bijbel weet ik niet. Of ze het koninkrijk van God in deze wereld gestalte wilden geven met hun actie weet ik niet. Wel weet ik dat ik diep respect heb voor hun optreden hierin. Dat ze het aandurfden tegen hun werkgever in te gaan. Dat ze grote risico’s durfden nemen. Uiteindelijk was het niet nodig. Door de bevolking op te roepen Howick en Lili te zoeken nadat ze die laatste nacht waren weggelopen en openlijk uit te spreken dat de politie de veiligheid van beide kinderen niet kon garanderen werd de druk op de staatssecretaris mede door de politie optimaal opgevoerd. ‘Wees dus scherpzinnig als de slangen en oprecht als de duiven’. Mattheus 10 vers 16. Het geluid dat de politiemensen lieten horen vind ik een mooi voorbeeld hoe je het verschil in je werksituatie kunt maken. Een voorbeeld dat navolging verdient. Ben ik ook zo alert en dapper? Scherpzinnig en oprecht?