Angst

Angst vrijdheid

U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. Romeinen 8 : 15

Ik ben bang. Bang dat ik faal. Bang dat ik fouten maak. Bang om met het virus besmet te raken. Bang om te sterven. Bang om op de IC te belanden. Angst. Het is voor ons allemaal herkenbaar. Houd ik mijn baan wel? Blijft mijn bedrijf overeind? Kan ik mijn hypotheek wel betalen? Angst, het is een gegeven in ons leven. Een gegeven ook in mijn werk.

Paulus verbindt angst met slavernij. Je bent slaaf als anderen macht hebben over jouw leven. Je bent bang om afgewezen te worden. Je bent bang om niet te voldoen aan de verwachtingen van een ander. Dan heeft die ander macht over jou. Ook in de werksituatie komt het veel voor. In de verhouding tussen een leidinggevende en een medewerker, maar ook tussen medewerkers onderling. Wat zou hij van mij vinden? Wat zou zij zeggen? Telkens als we zeggen: ik ben bang dat…… dan laten we angst toe in ons denken en in ons voelen. Maar de Geest van God wil deze angst in ons leven dus afbreken en opruimen. Ons bevrijden van een leven in het huis van de angst. Hoe? U hebt de Geest ontvangen om kinderen van God te zijn. Abba, vader te zeggen tegen God. Tegenover de angst staat de vrijheid, de geborgenheid. Abba, vader. Hoe overwin je angst? Angst, ook in je werk?

Deze column schrijf ik in de week van Goede Vrijdag. Vlak voordat Jezus gevangen wordt genomen gaat hij met Zijn discipelen naar de Olijfberg. En daar overvalt Hem de angst. Doodsangst lezen we in Lukas 22 vers 44. Hoe overwint Jezus de angst? Allereerst door de angst in de ogen te kijken. Vader, als u het wilt, neem deze beker van mij weg. Jezus brengt de angst bij zijn vader: hij gaat bidden. En dan verschijnt er een engel. De doodsangst blijft wel: Zijn zweet viel als grote druppels bloed op de grond lezen we. Jezus kent onze angst. Hij kent onze verlatenheid van de mensen en van God. Maar door in gesprek te blijven met zijn vader wordt Jezus rustig. En is Hij zelfs in staat zijn leerlingen te bemoedigen: bid dat jullie niet in beproeving komen. Het vertrouwen van Jezus, Zijn geloof overwint de angst.

In de strijd tegen apartheid in Amerika stonden op de huizen van de zwarte bevolking vaak deze woorden: Angst klopte op de deur, geloof deed open, er was niemand.

Laat je niet leiden door de angst, maar vindt de vrijheid. Je angst is er en mag er zijn. Ga de confrontatie aan en leef in Gods vrijheid. Je bent vrij om te gaan. Je bent vrij van angst. Je bent vrij om te leven. Je bent vrij om te werken. In het spoor van Jezus.