Het is maar een naam

Als je voor je kind een naam kiest, dan moet die vooral mooi zijn. Iemand vernoemen of kiezen op grond van betekenis doen we niet zo snel meer. Maar ook al heeft onze naam geen directe betekenis meer, toch hangt er veel met onze naam samen. Aan onze naam hangt onze reputatie. En van een goede reputatie wordt ook wel gezegd ‘die komt te voet en gaat te paard.’ Het kost jaren om een goede naam op te bouwen.
Af en toe ga ik met mijn team er even tussen uit. Dan nemen we de tijd om elkaar te leren kennen. Maar ook onszelf. Het helpt om af en toe anderen te vragen ‘Wie zeggen de mensen dat ik ben?’ en ‘Wie zeggen jullie dat ik ben?’
In een teamgesprek van Jezus met zijn leerlingen komen die vragen ook op tafel. En Petrus is er als de kippen bij om te zeggen: ‘U bent de Messias’. En daarmee is veel meer gezegd dan je zo maar zou kunnen bedenken. Want de Messias, de Christus, de Gezalfde staat voor een veelzijdige persoon. In het Oude Testament werden koningen, priesters en profeten gezalfd. Jezus had als Messias al deze 3 rollen in zich. En daar zit een hele wereld achter. Teveel om nu even op te noemen.
In het leven van elke dag vervullen ook wij een rol. Als moeder, als opa, als monteur, als directeur. En voor je het in de gaten hebt, ga je jouw identiteit ontlenen aan die rol, aan je functie. Of aan wat je hebt. Aan je bezittingen. En als je jouw rol kwijtraakt, je rol van moeder, je rol van directeur of je mooie huis, dan raak je meer kwijt dan je denkt. Dan kun je jezelf verliezen.
Jezus wil zijn naam aan die van ons verbinden. Dat gebeurt op het moment dat jij belijdt ‘ik geloof in Jezus Christus’. Dat gebeurt op het moment dat jij in Jezus niet een voorbeeldig mens ziet of een profeet, maar de Messias. Een verandering die ook Petrus doormaakt. Een overgang die hem ‘niet door mensen is geopenbaard, maar door de Vader in de hemel’, zegt Jezus in Matteüs 16.
Als je gelooft in Jezus dan heb je niets meer te verliezen. Je naam doet er niet toe. Je reputatie doet er niet toe. Je rol niet. Wat je doet of bezit, maakt niet uit. Met de belijdenis ‘Ik geloof in Jezus Christus’ krijg jij een nieuwe identiteit, een andere naam. Een naam die er toe doet!