Hoezo, samen christen-zijn op je werk?

Veel christenen hebben zich afgelopen jaren teruggetrokken uit de kerk. Ze zeggen nog wel te geloven, maar ‘hebben daar de kerk niet voor nodig’. Het individualisme uit onze cultuur heeft ook het leven van christenen geïnfecteerd. Samen geloven is ook niet makkelijk. Vrienden kies je, familie krijg je, daar moet je het mee doen. Dat geldt ook voor geestelijke familie, zoals in de kerk. ‘Niks moeilijker dan met mensen omgaan’ heb ik iemand wel eens horen verzuchten. Maar anderzijds hoor je ‘alleen gaat sneller, maar samen kom je verder’. Hoe zit dat eigenlijk op het werk?

Ik ken geen studie naar dit verschijnsel op het werk. Maar meen er toch wel een aantal opmerkingen over te kunnen maken. Ik signaleer inderdaad dat christenen op het werk zich eerder minder dan meer ‘organiseren’. Wel voor de hand liggend, want in een kerk heb je (haast per definitie) meer raakvlakken met elkaar dan op het werk. Daar heb je collega’s uit allerlei kerken en denominaties. Als je dan met elkaar over je geloof aan de praat raakt (bepaald geen automatisme overigens), kun je op grote verschillen stuiten. Maar -verrassend – ook op onverwachte overeenkomsten.

Is hier ook wat over terug te vinden in de bijbel? Jezus noemt zijn discipelen in Math. 5: 13-16 het zout van de aarde en het licht in de wereld. Als je er van uit gaat dat een christen ook een discipel van Jezus is, dan slaat dit ook op ons. Wij zijn als zout dus smaakmaker, dorst opwekker, bederf weerder en we voorkómen uitglijders. Ook verdrijven wij de duisternis ‘…opdat de mensen onze goede daden zien en eer bewijzen aan onze Vader in de hemel’. Let op: hier wordt dus gesproken over jullie, in het meervoud. Zou Jezus hebben voorzien dat zoiets alleen kan wanneer je dat samen doet met andere christenen?

Er staat ook ‘aarde’ en ‘wereld’. Dat gaat dus ook over ons werk, want christen ben je 24/7.

Net zo min als een kooltje dat je uit het vuur haalt, blijft gloeien, kun je in je eentje blijven geloven. Daar heb je andere christenen bij nodig. Dat is ook zo als christen op je werk. Maar er zijn meer voordelen. Een christen-collega begrijpt eerder wat er op je werk aan de hand is. Wanneer je daarover je hart kunt delen, word je extra bemoedigd. Niet voor niets heet het ‘gedeelde vreugd is dubbele vreugd’ en ‘gedeelde smart is halve smart’. Je kunt van elkaar leren, elkaar uitdagen, inspireren en voor elkaar bidden natuurlijk: samen sta je sterk, zeker als je daar de Heer bij betrekt.

Ondanks deze voordelen – die we allemaal wel zo’n beetje kennen – komt het er toch vaak niet van om contact te leggen. Dat heeft allerlei oorzaken. Allereerst: het kost je extra tijd en energie zonder dat op voorhand duidelijk is wat het je werkelijk zal opleveren. Ook moet je er natuurlijk wel achter komen wie* christen is. Met sommige christen-collega’s heb je een ‘klik’, met andere duidelijk niet. Ook – niet onbelangrijk – onze tegenstander de duivel wil helemaal niet dat wij ons onderling verbinden. Want daarmee worden wij voor hem een nog veel grotere bedreiging. Hij is dus altijd blij met onenigheid en hete hoofden en koude harten.

Wie over die hobbel heenstapt en inderdaad contact legt met een of meer christencollega’s, merkt dat het je helpt om beter te gaan functioneren zoals God het bedoeld heeft. Je leert tevens om over je eigen kerkmuur heen te kijken. Je gaat al iets beleven van de ‘oecumene van het hart’. Zeker als je de regel ‘eenheid in hoofdzaken, vrijheid in bijzaken en liefde in alles’ toepast. Die regel helpt in het met elkaar omgaan en elkaar accepteren, ondanks alle verschillen. Dan gaan we ook iets van de veelkleurige wijsheid van onze geweldige God zien.

Je hoeft niet te wachten tot je een redelijke groep christencollega’s bij elkaar hebt, één op één contact kan ook heel waardevol zijn. Sowieso om erover na te denken hoe we veel meer kansen kunnen benutten om positief bij te dragen aan ons bedrijf. En om het geloof op een positieve en relevante manier met onze niet christelijke collega’s te kunnen delen. Vanuit die gezamenlijkheid kan er veel moois ontstaan, zoals een gebedsgroepje en andere initiatieven als een ‘Alpha op de werkplek’ waarbij je op een gestructureerde manier met je collega’s over het geloof praat.

Zoek elkaar dus op, dat is Bijbels, best wel een beetje spannend en kost je wat, maar helpt je om je werk met meer vrucht te doen. Wat kies je: ‘snelheid’ (alleen) of ‘verder komen’ (samen met anderen)?

  • Wie in een grotere organisatie christencollega’s zoekt, kan een beroep doen op Maarten Pijnacker Hordijk via bedrijfsgebed@gmail.com.

Kijk ook eens op de websites www.bedrijfsgebed.nl, www.christenzijnopjewerk.nl, www.geloofenwerk.nl en www.encour.nl voor alle relevante informatie.