Wat drijft ons leiderschap?

Op heel veel plaatsen heb jij als individu bewust of onbewust invloed op anderen. Die invloed kun je zien als leiderschap. Dat is niet altijd formeel, vanuit een leidinggevende rol, maar vaker nog informeel. Denk maar aan de invloed die jij bijvoorbeeld hebt op je kinderen, collega’s, zakelijke relaties of je buren. De manier waarop mensen die invloed uitoefenen kan verschillen. Dat noem je dan een verschil in leiderschapsstijl.

In onze wereld wordt leiderschap vaak gedreven vanuit macht of angst. Je wilt graag invloed op de ander. Of je wilt jouw positie zeker stellen. Jezus zegt in Matteüs 20: ‘Zo zal het bij jullie niet mogen gaan’. Als in de Bijbel Jakobus en Johannes een belangrijke positie voor zichzelf willen opeisen, wijst Jezus hen terecht. Dit is niet de leiderschapsstijl die past bij een volgeling van Jezus.

Nu kun je best begrijpen dat iemand die 3 jaar lang Jezus heeft gevolgd, zijn familie in de steek heeft gelaten, daar iets voor terug wil zien. Zo gaat dat in onze wereld. Voor-wat-hoort-wat. En ook voor onze kinderen wil je graag de beste plek. Toch? Brutale mensen hebben immers de halve wereld. Vragen staan vrij. We laten het vaak gebeuren en doen er zelfs aan mee. ‘Zo zal het bij jullie niet mogen gaan’, zegt Jezus.

God heeft jou op een plek gezet. Jou een rol gegeven. En die rol doet er toe! Je hebt invloed, je toont leiderschap. Je mag die rol ook gebruiken, maar niet misbruiken. Aan die verleiding geeft een mens soms wel heel gemakkelijk toe. Zoals koning David. Hij pakte de vrouw van een ander af en arrangeerde zelfs dat deze de dood vond. ‘Zo zal het bij jullie niet mogen gaan’, zegt Jezus. David ging door de grond toen hij besefte wat hij had gezegd en gedaan. En hij leerde ervan. Tegen mensen aan wie ik leiding mag geven, mijn kinderen en collega’s, zeg ik ook vaak: ‘Fouten maken mag, als je er maar van leert’. ‘If you loose, don’t loose the lesson.’

We hebben net als David en de leerlingen van Jezus een verandering nodig. Een verandering in houding, in focus, in leiderschapsstijl. Een stijl die zich laat kenmerken door dienen, zoals Jezus. Dat gaat zelfs zo ver dat Hij zijn leven gaf voor alle mensen. ’Jezus leven voor ons leven’, zingt een prachtig gezang. Het lijkt op een wisseltruc. Maar dan wel een goddelijke wisseltruc. En zo brengt ook Paulus dat onder woorden. Jezus stierf voor ons, opdat wij voor Hem gaan leven. ‘Niet ik, maar Christus leeft in mij.

Leiderschap wordt dienend leiderschap wanneer het niet langer gedreven wordt door macht of angst, maar door genade, door de liefde van Jezus Christus, bereid om je op te offeren. ‘Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen.