Cursus Geloof en Werk

In het dagelijks werk van de predikant, in pastoraat en prediking, gaat als vanzelfsprekend veel aandacht naar de breuklijnen en crises in het leven van de gelovigen: geboorte, ziekte, overlijden, etc. Maar het leven van alledag wordt natuurlijk niet alleen getekend door crises maar ook door de gewone alledaagse beslommeringen, zoals bijvoorbeeld werk. In hoeverre speelt dit alledaagse leven zich af voor het aangezicht van God en wordt er in pastoraat en prediking theologisch op gereflecteerd? Deze cursus, die uitgaat van het Centrum voor Geloof en Werk, stelt in theologische reflectie en praktische bezinning de relatie tussen het geloof en ons dagelijks werk centraal.

Doel van de cursus

In deze cursus

  • verwerft u kennis omtrent de theologische reflectie op de relatie tussen geloof en werk,
  • oefent u zich in de praktische doordenking en het geloofsgesprek over deze relatie,
  • bezint u zich op de mogelijkheden om de verworven inzichten kritisch te betrekken op het geloof en het leven van de leden van uw geloofsgemeenschap,
  • en vergroot u uw competentie tot geestelijk leiding geven aan de geloofsgemeenschap.

Deze cursus heeft reeds plaatsgevonden.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel er zorgvuldigheid in acht is genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik is gemaakt van bronnen die wij betrouwbaar achten, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Ook garanderen we niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. Wij wijzen Iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.