Vriend worden

Jouw hulp is nodig!

De activiteiten van het Centrum voor Geloof en werk zijn niet mogelijk zonder gebed en financiële steun van onze vrienden (donateurs). We hopen dat u voor ons wilt bidden om onze taak goed te vervullen. Ook willen we u vrijmoedig om een gift vragen zodat we niet alleen ons werk kunnen doen, maar ook het bereik kunnen vergroten.

Word vriend

Samen met uw donatie/gift, gebed en betrokkenheid kunnen we:

  • Mensen op de werkvloer bemoedigen
  • Toerusting bieden voor geloofsgroei
  • Kerken ondersteunen rondom vragen geloof en werk
  • Samen met partners activiteiten aanbieden
  • Conferenties en workshops organiseren
  • Meehelpen bij het opzetten van lokale groepen
  • Materiaal ontwikkelen

Donatie

Ik wil donateur worden

Donatie bedrag in euro's*

Ik machtig het Centrum voor geloof en Werk om - tot wederopzegging - het bovengenoemd bedrag van mijn bankrekening af te schrijven met de volgende frequentie:

Naam*

Straat*

Postcode*

Woonplaats*

Email*

Bankrekening IBAN*

  

Eenmalige gift

Ik wil een gift geven

Eenmalige gift in euro's*

Ik machtig het Centrum voor geloof en Werk om eenmalig het bovengenoemd bedrag van mijn bankrekening af te schrijven.

Naam*

Straat*

Postcode*

Woonplaats*

Email*

Bankrekening IBAN*