Goed werk – Tim Keller

0.00

Boekbespreking door Ruilof van Putten.

Beschrijving

Dit boek heb ik – Ruilof van Putten – gelezen omdat het in gaat op een voor mij persoonlijk heel actuele vraag: hoe verhoudt zich ons werk tot ons geloof? Ik ervaar mijn werk als predikant als roeping, maar eigenlijk wil ik hetzelfde zeggen over mijn werk bij de bank. Ook dat zie ik als werken in het Koninkrijk van God. Maar dat is zeker niet vanzelfsprekend. Professor De Kruijf schrijft bijvoorbeeld [ik citeer:] ‘Bakker of politicus zijn is geen roeping; het is wel onze roeping als christen te leven in huwelijk, familie, werk en staat… op onze concrete plaats getuige te zijn van de nieuwe wereld’. [einde citaat] En in gesprekken met andere christenen merk ik soms dat werken voor de kerk, een zendingsorganisatie of andere ideële instelling eerder geassocieerd wordt met werken in het Koninkrijk, met discipelschap dan werken bij een bank. Hoe zit dat dan?

Je kunt mijn boekbespreking gratis downloaden.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel er zorgvuldigheid in acht is genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik is gemaakt van bronnen die wij betrouwbaar achten, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Ook garanderen we niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. Wij wijzen Iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.