Goed werk – Tim Keller

0.00

Boekbespreking door Ruilof van Putten.

Beschrijving

Dit boek heb ik – Ruilof van Putten – gelezen omdat het in gaat op een voor mij persoonlijk heel actuele vraag: hoe verhoudt zich ons werk tot ons geloof? Ik ervaar mijn werk als predikant als roeping, maar eigenlijk wil ik hetzelfde zeggen over mijn werk bij de bank. Ook dat zie ik als werken in het Koninkrijk van God. Maar dat is zeker niet vanzelfsprekend. Professor De Kruijf schrijft bijvoorbeeld [ik citeer:] ‘Bakker of politicus zijn is geen roeping; het is wel onze roeping als christen te leven in huwelijk, familie, werk en staat… op onze concrete plaats getuige te zijn van de nieuwe wereld’. [einde citaat] En in gesprekken met andere christenen merk ik soms dat werken voor de kerk, een zendingsorganisatie of andere ideële instelling eerder geassocieerd wordt met werken in het Koninkrijk, met discipelschap dan werken bij een bank. Hoe zit dat dan?

Je kunt mijn boekbespreking gratis downloaden.