God verbindt zich met de zwakke

0.00

Preektekst door Ruilof van Putten.

Beschrijving

Deze preek zou je ook als mijn – Ruilof van Putten – levensverhaal kunnen zien. Het gaat van Psalm 8, waarin verteld wordt over de schepping, naar Matteüs 21. In het Evangelie lezen we hoe Jezus teleurgesteld is geraakt over hoe de mensen in Zijn tijd het tempel onteerden. Daarin speelden ook de geldwisselaars een rol. Vandaag de dag zijn dat de bankiers. En laat ik nu ook een bankier zijn…

Je kunt mijn preek gratis downloaden.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel er zorgvuldigheid in acht is genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik is gemaakt van bronnen die wij betrouwbaar achten, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Ook garanderen we niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. Wij wijzen Iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.