Jouw ondersteuning is nodig

De activiteiten van het Centrum voor Geloof en werk zijn niet mogelijk zonder gebed en financiële steun van mensen als u. We hopen dat u voor ons wilt bidden om onze taak goed te vervullen. Ook willen we u vrijmoedig om een gift vragen zodat we niet alleen ons werk kunnen doen, maar ook het bereik kunnen vergroten.

Samen met uw gift/donatie, gebed en betrokkenheid kunnen we:

  • Mensen op de werkvloer bemoedigen
  • Toerusting bieden voor geloofsgroei
  • Kerken ondersteunen rondom vragen geloof en werk
  • Samen met partners activiteiten aanbieden
  • Conferenties en workshops organiseren
  • Meehelpen bij het opzetten van lokale groepen
  • Materiaal ontwikkelen

Eenmalige gift

Ik machtig het Centrum voor geloof en werk om eenmalig het onderstaand bedrag van mijn bankrekening af te schrijven.

Doorlopende machtiging

Ik machtig het Centrum voor geloof en werk om tot wederopzegging het onderstaand bedrag van mijn bankrekening af te schrijven.