Gij zult niet stelen (Exodus 20:15)

taxes

Stelen komt in vele vormen voor, naast het beroven van iemand. Elke keer dat we zonder toestemming iets van waarde afnemen van de rechtmatige eigenaar zijn we betrokken bij diefstal. Verduistering van middelen of fondsen voor persoonlijk gebruik is stelen. Misleiding gebruiken om de verkoop te stimuleren, marktaandeel te verwerven of de prijzen te verhogen, is stelen omdat misleiding betekent dat hetgeen waarmee de koper instemt niet de werkelijke situatie is. Ook profiteren door gebruik te maken van de angst, kwetsbaarheden, machteloosheid of wanhoop van mensen is een vorm van diefstal, omdat hun toestemming niet echt vrijwillig is. Het schenden van patenten, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten is stelen omdat het eigenaren de mogelijkheid ontneemt om te profiteren van hun creatie onder de voorwaarden van het burgerlijk recht.

Helaas lijken veel banen een element te hebben dat gebruik maakt van andermans onwetendheid of gebrek aan alternatieven om hen te dwingen tot transacties waarmee ze anders niet zouden instemmen. Bedrijven, overheden, particulieren, vakbonden en andere spelers kunnen hun macht gebruiken om anderen te dwingen tot oneerlijke lonen, prijzen, financiële voorwaarden, arbeidsomstandigheden, uren of andere factoren. Hoewel we misschien geen banken beroven, stelen van onze werkgevers  of winkeldiefstal plegen, is het zeer waarschijnlijk dat we deelnemen aan oneerlijke of onethische praktijken die anderen beroven van hun rechten. Het kan moeilijk zijn en zelfs carrièrebeperkend  om je te verzetten tegen de uitoefening van deze praktijken, niettemin zijn we toch geroepen dat wel te doen.

De tekst van deze blog is ontleend aan de website www.theologyofwork.org en is bewerkt door Caroline Oosterwijk, Krista Vreugdenhil en Siebe Hendriksen, studenten aan de Academie Theologie van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Door het plaatsen van deze en vergelijkbare blogs wil het associate lectoraat Christelijke Professie van de CHE nagaan of er in Nederland behoefte is aan dergelijke theologische bijdragen.

Deze blog is een vertaling en bewerking van: You Shall Not Steal.