Aan de slag als uitzendkracht

Broeders en zusters, met een beroep op Gods ​barmhartigheid​ vraag ik u om uzelf als een levend, ​heilig​ en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. (Romeinen 12:1)

Met enige regelmaat ontmoet ik mensen die geen genoegen nemen met de ‘middelmaat’. Zo hoorde ik de afgelopen maand een interview met Rahma el Mouden. Voor een zaal met 500 ondernemers, adviseurs en financiers sprak zij over ‘de weg naar mijn vrijheid’. Dat is de titel van haar boek waarin ze schrijft over hoe zij als 16-jarige Marokkaanse via een lange weg kon worden wie ze bedoeld was te zijn. Hoe ze op haar manier de Nederlandse taal onder de knie kreeg en als buitenlandse vrouw in onze maatschappij niet de kansen kreeg die ze eigenlijk verdiende. Ze ging maar gewoon aan de slag als uitzendkracht bij een schoonmaakbedrijf. Door de weerstand om haar een leidinggevende rol te geven, zette zij vervolgens de stap naar het eigen ondernemerschap. Nu leidt ze haar eigen schoonmaakbedrijf met meer dan 500 medewerkers.

Paulus spreekt over de ware eredienst, ons leven inzetten voor God. Dat is wat hij van ons vraagt. Maar wat is dat dan? Het lijkt erop dat Paulus zich heeft laten inspireren door de gelijkenis van Jezus over de talenten. Je kunt hierover lezen in Matteüs 25. Ieder mens krijgt iets. Ja, er is verscheidenheid. De ene dit, de ander dat. De ene 5, de ander 2 of zelfs maar 1 talent. De ene kan onderwijzen, de ander troosten of bijstand verlenen. Maar wat maakt het uit, schrijft Paulus. Het is net als een lichaam. Je kunt toch ook niet zeggen dat de hand belangrijker is dan de voet? Of een maag belangrijker dan een nier?

We horen vaker ‘succesverhalen’. Daarover worden boeken geschreven. Maar hoe zit het met de gewone vrouw of man? Zelf ben ik geneigd om vooral op te kijken naar ondernemers die vanuit het niets een bedrijf met 500 medewerkers neerzetten. In het derde vers van Romeinen 12 schrijft Paulus ook dat we niet te hoog van onszelf moeten opgeven. Je zou kunnen zeggen dat dit een oproep is in de zin van ‘bescheidenheid siert de mens’. Die oproep van Paulus is vooral bedoeld voor mensen die zichzelf en hun succes in het midden plaatsen. Dat is niet de ware eredienst. Maar misschien voel jij je juist ‘klein duimpje’. Weet dan dat jij in de ogen van God, voor het lichaam van Christus, je er wel toe doet! En laat jouw bescheidenheid vooral geen excuus vormen.

Misschien ken je de afloop van de gelijkenis van de talenten ook wel. En anders zou ik zeggen, lees het nog eens na. De man die het ene talent kreeg, dacht er goed aan te doen dit talent weg te stoppen. Hij gebruikte het niet. Maar dat was nou juist niet de bedoeling! De ware eredienst begint met het realiseren dat je iets gekregen hebt. Hoe groot of hoe klein het ook is. In de ogen van God is het waardevol. Je mag er mee aan de slag als uitzendkracht. God heeft ons uitgezonden naar een wereld waar schreeuwend te kort is aan liefde. Genoegen nemen met de middelmaat is niet wat Hij van ons vraagt.