Verdraagzaamheid (Romeinen 14 en 15)

Nederlandse maaltijd
Maar liefst twee hoofdstukken besteedt Paulus er aan in zijn brief aan de gemeente van Rome. Verdraagzaamheid. Elkaar verdragen. Als voorbeeld haalt hij de discussie in de gemeente  aan over het eten van vlees en het vieren van feestdagen. Joden - christenen wilden alleen groenten eten maar heiden – christenen aten ook vlees.

Over actualiteit gesproken : er waren toen ook al vegetariërs en veganisten. Paulus kiest zelf de kant van de heiden – christenen en zegt je mag vlees eten want God heeft ons vrijgemaakt door het offer van Christus. 

Hoe ga je daar in de gemeente van Christus mee om? Paulus geeft ruimte aan beide standpunten. En hij doet dat door het eigen geweten op te voeren. Nou is dat nogal gevaarlijk, kan je daar wel op vertrouwen? Want dan ga te rade bij jezelf, bij je eigen hart. En dat kan maar zo voordelig uitpakken voor jezelf maar nadelig voor de ander. Daarom voegt Paulus nog wat toe: kan je God danken voor wie je bent en wat je doet? Kan je jou standpunten eerlijk in gebed bij God brengen? Als je dat kunt dan is het goed. En daar naast zegt hij, als ik nou anderen kwets met het eten van vlees dan zal ik dat niet eten. Want kwetsen, anderen in gewetensnood brengen, pijn doen dat is niet in lijn met de liefde van Christus.

Ik moest aan dit bijbel gedeelte denken in het licht van ons christen zijn op ons werk. Zolang ik met het thema bezig ben stel ik mezelf de vraag en hoor ik anderen de vraag stellen: hoe dan? Hoe ben ik christen op mijn werk? Wat doe ik dan anders dan anderen?

Paulus schrijft aan de gemeente van Rome met het oog op het gemeente zijn, het broeders en zusters van elkaar zijn in het geloof. Maar zou het thema verdraagzaamheid ook voor ons op de werkvloer van toepassing kunnen zijn? Die lastige collega die elke verandering tegen houdt, die altijd negatief is, nooit koffie haalt, te laat op vergaderingen komt, die de uitdrukking ‘afspraak is afspraak’ niet kent, die zich onaangepast gedraagt. Hoe ga je daar mee om? Hoe houd je het met zo iemand uit? Dat valt niet mee.

Wat heel erg helpt is geduld. Op de werkvloer komen we dat product niet veel meer tegen. De druk is gemiddeld hoog, het tempo ligt op een hoog niveau. Wij kunnen dat geduld leren van God. Hij heeft zoveel geduld met ons, met mij. Elke dag die ik van Hem ontvang en dat ik het goede kan doen maar veel vaker nalaat. Wat ook heel erg helpt is de wetenschap dat Christus mij aanvaard heeft. Aanvaard elkaar zoals Christus ons aanvaard heeft zegt Paulus. Dat is een wonder waar je niet snel over komt uitgedacht. Wie ben ik dat de eeuwige God zijn naam met die van mij verbindt in de doop? Dat ik brood en wijn mag ontvangen aan Zijn tafel? Zijn aanvaarding doet ons elkaar aanvaarden.