Crisis

taxes tax consultant tax return 4326713

Het kan niemand ontgaan zijn dat we de laatste jaren van crisis tot crisis gaan. Alles en iedereen lijkt op drift. De samenleving, de politiek, bedrijven, instellingen en zelfs in de kerk, in de christelijke gemeente, lijkt het van crisis naar crisis te gaan. Het woord crisis staat dan voor een zware noodsituatie waarbij het functioneren van iets ernstig verstoord raakt. En bij zo’n crisis word je somber, je krijgt er negatieve gedachten en een negatief gevoel bij.

Zegt de bijbel daar ook iets over? In een Nederlandse vertaling van de bijbel kom je het woord crisis niet tegen. Dat is bijzonder. Want het woord crisis komt van het Griekse woord krinoo. En dat betekent scheiden, schiften, onderscheiden, beslissen, beslechten, richten en oordelen. Met die betekenissen in ons achterhoofd kan je zeggen dat een crisis een moment van de waarheid is, waarop een beslissing moet worden genomen die van grote invloed is op de toekomst.

En daarmee staat de bijbel vol. God spreekt recht, God oordeelt, God richt, God beslist, God onderscheidt goed en kwaad, God scheidt het water van het land. De komst van de Here Jezus naar deze aarde, Zijn kruis en opstanding, is het meest beslissende moment in de geschiedenis. Ook in de bijbel gaat het van crisis naar crisis, voor mensen persoonlijk, voor het volk Israël, voor alle mensen van de wereld en voor de wereld zelf.

Maar een crisis in de bijbel is niet negatief. Er wordt recht gedaan. Er ontstaat perspectief. Er worden zaken recht gezet. Slachtoffers komen tot hun recht. De doden, waarmee de bijbel vaak de vermoorden bedoelt, degenen die zijn omgebracht en van wie het bloed van de akker roept, zoals het bloed van Abel, -de doden staan op. Het Griekse woord krinoo, waar ons woord crisis van is afgeleid, is dus niet negatief maar positief. Is hoopvol en vol van belofte. Althans, voor de slachtoffers van zonde en geweld, van onrecht en uitbuiting. Voor hen die berouw hebben over hun zonden.

Bij ons heeft crisis een negatieve klank, in de bijbel niet. In de bijbel is het omgekeerd: in een crisis worden de dingen voorgoed rechtgezet. Dat betekent: het leven wordt weer mogelijk gemaakt. Wat omgevallen is wordt rechtop gezet. Wat misgegaan is komt goed. Wat vuil is wordt schoon. Wat dood is komt tot leven. Daarom zegt de Here Jezus: ‘zie toe dat u niet onder het oordeel valt’. Ofwel zie toe dat u niet onder de crisis valt, want die is niet bedoeld om onder te vallen, maar om daarin op te staan. Daarom: ‘Sta op! Een morgen ongedacht, Gods dag is aangebroken. Gij mens, kom uit, open uw dode oren; al wat ten dode was gedoemd mag nu de hoop herwinnen. De morgen is vol nieuw geluid, -werp af uw boze dromen’ (gezang 210).