Banneling in Babylon

Groente eten

De koning gaf het hoofd van zijn eunuchen, Aspenaz, opdracht een aantal Israëlieten van koninklijke en voorname afkomst naar zijn paleis te brengen. Het moesten jongemannen zonder lichamelijke gebreken zijn, …

Lees verder

Welvaart delen

In 2 Korintiërs 8 moedigt Paulus de gemeente aan om de collecte voor de gemeente in Jeruzalem te voltooien. Paulus herinnert de Korintiërs vervolgens aan het principe dat ten grondslag …

Lees verder