Jouw is nodig

De activiteiten van het Centrum voor Geloof en werk zijn niet mogelijk zonder gebed en financiële steun van mensen als u. We hopen dat u voor ons wilt bidden om onze taak goed te vervullen. Ook willen we u vrijmoedig om een gift vragen zodat we niet alleen ons werk kunnen doen, maar ook het bereik kunnen vergroten.

Samen met uw gift/donatie, gebed en betrokkenheid kunnen we:

  • Mensen op de werkvloer bemoedigen
  • Toerusting bieden voor geloofsgroei
  • Kerken ondersteunen rondom vragen geloof en werk
  • Samen met partners activiteiten aanbieden
  • Conferenties en workshops organiseren
  • Meehelpen bij het opzetten van lokale groepen
  • Materiaal ontwikkelen

gift

Ik machtig het Centrum voor geloof en werk om eenmalig het onderstaand bedrag van mijn bankrekening af te schrijven.

machtiging

Ik machtig het Centrum voor geloof en werk om tot wederopzegging het onderstaand bedrag van mijn bankrekening af te schrijven.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel er zorgvuldigheid in acht is genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik is gemaakt van bronnen die wij betrouwbaar achten, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Ook garanderen we niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. Wij wijzen Iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.