04 mei

Cursus Geloof en Werk

In het dagelijks werk van de predikant, in pastoraat en prediking, gaat als vanzelfsprekend veel aandacht naar de breuklijnen en crises in het leven van de gelovigen: geboorte, ziekte, overlijden, etc. Maar het leven van alledag wordt natuurlijk niet alleen getekend door crises maar ook door de gewone alledaagse beslommeringen, zoals bijvoorbeeld werk. In hoeverre speelt dit alledaagse leven zich af voor het aangezicht van God en wordt er in pastoraat en prediking theologisch op gereflecteerd? Deze cursus, die uitgaat van het Centrum voor Geloof en Werk, stelt in theologische reflectie en praktische bezinning de relatie tussen het geloof en ons dagelijks werk centraal.

Doel van de cursus

In deze cursus

  • verwerft u kennis omtrent de theologische reflectie op de relatie tussen geloof en werk,
  • oefent u zich in de praktische doordenking en het geloofsgesprek over deze relatie,
  • bezint u zich op de mogelijkheden om de verworven inzichten kritisch te betrekken op het geloof en het leven van de leden van uw geloofsgemeenschap,
  • en vergroot u uw competentie tot geestelijk leiding geven aan de geloofsgemeenschap.

Ontdek meer over programma en opgave.

22 jun

Bid voor werkzoekenden

Faillissementen zijn doorlopend in het nieuws. Pas V&D, vervolgens Perry Sport en ook Dixons heeft het moeilijk. Welke winkelketen volgt? Naast dat u als consument niet meer kunt winkelen bij deze ketens, krijgen hierdoor duizenden mensen hun ontslag. Werkloosheid raakt mensen diep. Het UWV en de overheid hebben vooral aandacht voor  praktische zaken. De werkzoekende wordt direct aangespoord om ander werk te vinden. Als dit niet snel lukt, kan een WW-uitkering aangevraagd worden. Een zakelijk benadering van een ingrijpende verandering in je leven. Wie heeft oog voor de emotionele kant?

 

Kerken

Ook binnen de kerk is werkloosheid een groeiend probleem. De kerk kent een lange traditie van naastenliefde. Zij zet zich al jaren in voor kwetsbare groepen uit de samenleving. Mede door de crisis is werkloosheid een groeiend probleem. Bij langdurige werkloosheid loopt men niet alleen tegen praktische, maar ook tegen mentale en geestelijke vragen aan. Voor kerken ligt hier een kans om werkzoekenden te ondersteunen. Stichting Encour wil hen hier in bijstaan. Een nieuw aandachtsgebied voor kerken, waardoor er vaak schuchterheid heerst.

Confronterend

Werkloosheid is confronterend. Vandaag is het Piet, maar morgen kan ik het zijn! We gaan de gesprekken daarom liever uit de weg. Werkzoekenden worden dan ook vaak vermeden door gemeenteleden. Of ze worden voor allerlei klusjes gevraagd omdat ze tijd hebben. Positief bedoeld, maar erg confronterend.

Biddag voor gewas en arbeid

Vandaag is het biddag voor gewas en arbeid. Een mooi moment om juist voor onze werkzoekende naaste te bidden. En ons ook af te vragen hoe we er voor hen kunnen zijn, ook binnen de gemeente.

Stichting Encour wil in gesprek gaan met kerken om samen te zoeken hoe we naaste kunnen zijn voor werkzoekenden. Op zaterdag 23 april wordt er in Amersfoort een landelijke netwerkdag georganiseerd. Er staan boeiende lezingen en workshops op het programma. Interesse? Ga dan naarwww.encour.nl/netwerkdag.
‘Onverwacht drukke avondspits? Niks van gemerkt.’

Ruim 15 jaar is hij leidinggevende geweest binnen een zorgorganisatie. En toen kwam de klap. Door de reorganisatie werd Willem overgeplaatst naar een andere werkgever. Maar na een jaar was dit voorbij. Hij werd werkloos.

Sinds afgelopen zomer zit Willem thuis. Hij vertelt: ‘ Inmiddels heb ik al een aantal sollicitatierondes achter de rug, maar zonder resultaat.’

De impact is groot. Op allerlei gebied heeft hij samen met zijn vrouw keuzes moeten maken. Rondom de financiën bijvoorbeeld. Alleen aan het hoognodige wordt geld uitgegeven. Het overige komt op de spaarrekening terecht. Mocht de situatie van Willem langer duren, hebben zij een appeltje voor de dorst.

Willem’s vrouw is meer gaan werken. Dit uit financieel oogpunt, maar ook om wat meer van huis te zijn. Door de fulltime baan van Willem was zijn vrouw gewend om thuis haar eigen gang te gaan. ‘Dit wordt ook anders als je dag in dag uit samen thuis bent. Ook hier hebben wij onze weg in moeten vinden. Dit heeft zeker de nodige spanningen opgeleverd.’

Een nieuwe baan

Een paar weken voordat zijn contract afliep drong de realiteit door. ‘Over twee weken ben ik werkloos. Optimistisch als ik ben, dacht ik snel aan een nieuwe baan te komen. Helaas was dit niet het geval. En nog niet. In de afgelopen maanden was ik ver in een procedure, maar dit is op het laatste moment toch niet doorgegaan.’

‘Opnieuw teleurstelling, boosheid en ook de vraag: Wat doe ik verkeerd?’

Omgekeerde wereld

‘Als manager werd van mij verwacht dat ik initiatief nam. Dit ging mij goed af! Ook had ik de resources tot mijn beschikking om plannen te realiseren. Een groot verschil met mijn huidige situatie. Het voelt voor mij alsof ik met hangende pootjes op gesprek moet. Zou deze werkgever met mij verder willen? Een stukje statusverlies.’

Opvang binnen de kerk

Willem heeft een aantal mensen binnen de gemeente in vertrouwen genomen en hen over zijn situatie verteld. Hij snapt wel dat werkzoekende in een ‘hokje’ worden geplaatst. Hierdoor blijven zij wel op de radar. Afgelopen Kerst kreeg hij via de kerk een kerstpakket. Een aardige attentie!

Bidden voor werkzoekende

Het bidden voor een passende baan ligt voor de hand. Maar Willem vraagt ook gebed voor kracht en moed. ‘Werkloosheid geeft moeite omdat je niet mee kunt doen in de maatschappij. Je hebt mensen om je heen nodig die steun bieden. Maar ook voor partners en andere gezinsleden heeft zo’n situatie enorme impact. Vergeet hen ook niet in uw gebed!’

22 jun

Christenzijnopjewerk.nl en bedrijfsgebed.nl gaan samen met stichting Encour

Sinds 1 juni 2015 hebben de initiatiefnemers van www.christenzijnopjewerk.nl en www.bedrijfsgebed.nl en Stichting Encour besloten de krachten te bundelen. Ze hebben elkaar gevonden in de gezamenlijke passie om kerken te ondersteunen in het navolgen van Jezus in alle facetten van het leven. Dus ook op het gebied van werk. Wij laten ons leiden vanuit de opdracht van het evangelie om je werk van harte tot eer van God te doen (Colossenzen 3:23). Om de samenwerking te intensiveren is Maarten Pijnacker Hordijk toegetreden tot het bestuur van stichting Encour.

22 jun

De werkvloer is de kerk van de toekomst

“De werkvloer is de kerk van de toekomst,” zegt Cees Hendriks, regiodirecteur Instellingen bij ING. “De kerken lopen leeg, maar de werkvloer is de plek waar christenen en niet-christenen elkaar ontmoeten.” CIP.nl spreekt Hendriks in de serie ‘christen zijn op je werk’, een thema waarover hij op 31 mei een lezing houdt voor de christelijke vakorganisatie RMU. Ondanks de vooroordelen over bankiers is het volgens hem niet bijzonder moeilijk om als christen te werken in de financiële wereld.

Zijn baan als bankier levert zelden lovende reacties op. Op zondag na de dienst wordt Hendriks, die ook voorganger is in de PKN, wel eens aangesproken op zijn werk in de financiële wereld. “Het imago van bankiers heeft door de economische crisis een flinke deuk opgelopen. Na 2008 denken buitenstaanders dat alle bankiers graaiers en oplichters zijn. Ik kan met een hand op mijn hart zeggen dat dat niet waar is.” Dingen die hij niet met zijn geloof in overeenstemming kan brengen, doet hij niet: “Als mijn werk zou botsen met de christelijke moraal zou ik niet bij de bank werken.”

De kritiek van mensen als Joris Luyendijk op het amoreel handelen van bankiers – ook christelijke – vindt hij onterecht. Volgens Hendriks is er na de crisis al ontzettend veel veranderd in de bankenwereld. “Bovendien hebben werknemers op een gemiddeld bankkantoor met heel andere vraagstukken te maken dan bankiers in de Londense City, waar Luyendijk over schrijft. De bonuscultuur is totaal voorbij gegaan aan de gemiddelde bankmedewerker.” “Als mijn werk zou botsen met de christelijke moraal zou ik niet bij de bank werken”

Nee, blij met de verhoging van de toelage aan de commissarissen van zijn bank is hij niet. Maar er zijn ook verhalen die je nooit hoort, omdat “het niet lekker bekt”. Bijvoorbeeld over de vele miljarden waarmee de staat ING redde en al twee jaar geleden met een rente van 12 procent is terugbetaald. Hendriks: “De staatsschuld is dankzij ING een stukje minder en de Nederlandse belastingbetaler mist niets in zijn portemonnee.”

Pastoraal ontslaggesprek

Hendriks gelooft dat Hij door God is geroepen bij de bank: “Calvijn zei dat elk werk een roeping is. Het is mijn innerlijke overtuiging dat God mij hier heeft gebracht. De keuze voor deze baan heb ik gemaakt in gebed, in gesprek met God.” Sinds 2012 is hij eindverantwoordelijk voor de contacten tussen ING en zorginstellingen, scholen, goede doelenorganisaties, gemeenten en woningcorporaties in Noordoost Nederland. Met deze grote organisaties voert hij gesprekken over hun leningen en investeringen. Hij praat bijvoorbeeld met een ziekenhuis dat 50 miljoen wil investeren. “Wij willen natuurlijk wel dat die centen met rente terugkomen.””Een ontslaggesprek hoeft niet zoveel te verschillen van een pastoraal gesprek”

Christen zijn in de bankierswereld is volgens hem niet bijzonder lastig. “De meeste volgelingen van Jezus hebben een baan in de wereld. Of dat nu bij de plantsoendienst van de gemeente, een varkensboer of een bank is, dat maakt niet uit. De financiële wereld onderscheidt zich niet van andere werkplekken in een seculiere omgeving. Het verschil zit ‘m in de manier waarop je als christen je werk doet.”

Als voorbeeld daarvan noemt hij de gesprekken tussen een medewerker en klant of leidinggevende en werknemer. Die hoeven niet zoveel te verschillen van een pastoraal gesprek, vindt Hendriks, die de afgelopen jaren regelmatig ontslaggesprekken voerde bij ING. “Ik probeer de totale mens op het oog te hebben en niet alleen stil te staan bij de technische kant – de feiten en reden van het ontslag. Ik wil het gesprek altijd in het perspectief plaatsen van het totale mens-zijn. Ook mensen die hun baan houden en afscheid moeten nemen van collega’s, verdienen aandacht. Als jij degene bent bij wie de deur open staat en mensen kunnen uithuilen, onderscheid je je als christen van veel andere leidinggevenden.” “De kerken lopen leeg, maar de werkvloer is de plek waar christenen en niet-christenen elkaar ontmoeten”

Werkvloer als kerk

Het valt hem op dat gesprekken die hij voert met bestuurders van zorg- en onderwijsinstellingen vaak over privéomstandigheden gaan. “Deze mensen hebben ook problemen met hun kinderen, ziekte in de familie en spanningen in hun relatie. Sommigen worstelen met de werkdruk en hun loopbaan. Gek genoeg komt dat vaak in gesprekken met mij ter sprake.” Veel klanten weten van zijn christelijke overtuiging. “Ik maak daar totaal geen geheim van. Op mijn LinkedIn-pagina staat duidelijk wat mij beweegt en dat ik ook werk in de kerk. Blijkbaar geeft dat een vertrouwensbasis om over het persoonlijk leven in gesprek te gaan.”

Toen hij vorig jaar de bankierseed moest afleggen, vroegen medechristenen of hij voor ‘dat beloof ik’ of voor ‘zo waarlijk helpe mij God almachtig’ zou gaan. “Sommige christenen menen dat hun werk en geloof niets met elkaar heeft te maken. Dan heb ik een fors gesprek met zo iemand. Ik denk dat de werkvloer de kerk van de toekomst is. De kerken lopen leeg, maar de werkvloer is de plek waar christenen en niet-christenen elkaar ontmoeten. Als christenen zijn we geroepen om te laten zien wat ons beweegt. Niet als zieltjeswinnerij – dat gaat niet werken. Wel kun je in je daden laten zien dat je anders in het leven staat.”

Cees Hendriks spreekt op 31 mei tijdens een bijeenkomst van vakorganisatie RMU over christen-zijn op je werk.

Bron CIP