Cursus geloof en werk

Docenten: ds. Ruilof van Putten, ds. Cees Hendriks, dr. Henk van den Bosch

Beschrijving

In het dagelijks werk van de predikant, in pastoraat en prediking, gaat als vanzelfsprekend veel aandacht naar de breuklijnen en crises in het leven van de gelovigen: geboorte, ziekte, overlijden, etc. Maar het leven van alledag wordt natuurlijk niet alleen getekend door crises maar ook door de gewone alledaagse beslommeringen, zoals bijvoorbeeld werk. In hoeverre speelt dit alledaagse leven zich af voor het aangezicht van God en wordt er in pastoraat en prediking theologisch op gereflecteerd? Deze cursus, die uitgaat van het Centrum voor Geloof en Werk, stelt in theologische reflectie en praktische bezinning de relatie tussen het geloof en ons dagelijks werk centraal.

Doel van de cursus

In deze cursus

 • verwerft u kennis omtrent de theologische reflectie op de relatie tussen geloof en werk,
 • oefent u zich in de praktische doordenking en het geloofsgesprek over deze relatie,
 • bezint u zich op de mogelijkheden om de verworven inzichten kritisch te betrekken op het geloof en het leven van de leden van uw geloofsgemeenschap,
 • en vergroot u uw competentie tot geestelijk leiding geven aan de geloofsgemeenschap.

Programma

De cursus bestaat uit twee lesdagen; met tussen deze twee dagen een korte ervaringsstage.

De eerste lesdag bestaat uit drie inhoudelijke blokken:

 • Geloof en werk in de bijbel (Cees Hendriks)
  In het eerste blok kijken we naar enkele Bijbelteksten uit de Thora en het nieuwe testament. Wat zegt de bijbel over werk en kunnen we daar richtlijnen uit destilleren voor werk nu. Wie werken er en hoe belangrijk is werk? We gaan daar over met elkaar in gesprek.
 • Theologische bezinning op werk (Henk van den Bosch)
  Het onderwerp ‘werk’ vindt in de systematische bezinning een plek in de theologische antropologie. In dit blok wordt een hoofdlijn van de theologische bezinning gepresenteerd.
 • Geloof en werk in de praktijk (Ruilof van Putten)
  Het in de praktijk handen en voeten geven aan het geloof valt niet mee. Op de werkvloer worden gemeenteleden geconfronteerd met dilemma’s en weerstand. Vragen over ambities en carrière, over geld en persoonlijke ontwikkeling, over werken voor een ander of het hebben van een eigen bedrijf. Met elkaar delen we persoonlijke ervaringen en gaan we in op deze vragen en dilemma’s.

Tenslotte vindt er toerusting plaats voor de ervaringsstage.

Tussen de eerste en de tweede lesdag organiseren de deelnemers zelf een korte ervaringsstage. Daarvoor zoekt u contact met een of enkele gemeenteleden met wie u enkele dagen mee kunt lopen in het dagelijks werk. Tijdens de eerste lesdag helpen we u op gang met het vinden van zo’n ervaringswerkplek, en reiken we ook een reflectiekader aan. De ervaringsstage resulteert in een reflectieverslag van max. drie pag. A4.

De tweede lesdag benutten we voor het uitwisselen van ervaringen, het verwerken van de reflecties en de bespreking van de uit de ervaringsstage voortvloeiende theologische vragen. Tenslotte gaan we op zoek naar mogelijkheden om de ervaring, en daarmee het thema van geloof en werk, blijvend vruchtbaar te laten zijn in uw predikantswerk.

Literatuur

Ter voorbereiding worden de deelnemers geacht de volgende artikelen te hebben bestudeerd:

 • Joop Schippers, Werken is heel het leven niet! Over de rol van werk in de moderne samenleving, in: Kerk en Theologie 67-4 (2016), 314-331
 • Pieter Vos, Goed werk. een eschatologische herwaardering van roeping, in: Kerk en Theologie 67-4 (2016), 360-375
 • Harm G. Dane, Arbeid en spiritualiteit. Op verhaal komen tegen de verdrukking in, in: Kerk en Theologie 67-4 (2016), 376-389
 • Wij en ons werk, Synoderapport Protestantse Kerk Nederland, november 2012 (27 pp)

De drie artikelen en het synoderapport worden voorafgaand aan de cursus in pdf-formaat aan de deelnemers ter beschikking gesteld.

Overige informatie

 • De cursus vindt plaats op een bedrijfslocatie waarbij indien mogelijk tijdens de pauze voor de deelnemers een rondleiding wordt verzorgd.
 • De cursus is erkend door de Commissie Permanente Educatie van de PKN en vindt plaats in het kader van het open erkende aanbod. De omvang van de cursus is 2 ects.
 • De kosten voor de cursus bedragen €295,-. In dit bedrag is koffie en lunch tijdens de lesdagen en toezending van de te bestuderen literatuur inbegrepen.
 • Via het aanmeldformulier kunt u uw belangstelling voor deze cursus bekend maken. Zodra de cursusdata bekend zijn, wordt u benaderd over eventuele deelname.

Belangstelling melden

 

Naam*

Straat*

Postcode*

Woonplaats*

Email*

Extra informatie*

  

.