Vrijgevigheid: het geheim om de macht van rijkdom te breken

(Lucas 10:38-42;1 14:12-14;2 24:13-153)

Vrijgevigheid is Gods geheime wapen.

Wanneer we door Gods kracht vrijgevig kunnen zijn, begint rijkdom zijn greep op ons te verliezen.
In het evangelie volgens Lucas zien we hoe diep vrijgevigheid doorwerkt in het hart van de arme weduwe (Luc. 21:1-4).4 Van het weinige geld dat ze had, gooide ze een groot deel in de offerkist. We zien dat het voor rijke mensen veel moeilijker kan zijn om gul en vrijgevig te zijn. Ze geven misschien in absolute zin meer dan de arme weduwe, maar missen het geld een stuk minder. Jezus legt uit hoe ook zij gulle gevers kunnen worden. Een cruciale stap naar vrijgevigheid is geven aan mensen die te arm zijn om iets terug te betalen.

“Hij [Jezus] zei tegen degene die hem had uitgenodigd: “Wanneer u een maaltijd aanbiedt of een feestmaal geeft, vraag dan niet uw vrienden, uw broers, uw verwanten of uw rijke buren, in de verwachting dat zij u op hun beurt zullen uitnodigen om iets terug te doen. Wanneer u mensen ontvangt, nodig dan armen, kreupelen, verlamden en blinden uit. Dan zult u gelukkig zijn, zij kunnen voor u dan wel niets terugdoen, maar u zult ervoor beloond worden bij de opstanding van de rechtvaardigen.” (Lucas 14:12-14)5

Vrijgevigheid die een wederdienst verwacht is geen vrijgevigheid maar een gunst kopen. Echte vrijgevigheid is geven wanneer terugbetaling onmogelijk is.

Ware vrijgevigheid breekt de macht die rijkdom over ons kan hebben. Rijkdom heeft de macht om Gods plaats in te nemen in ons leven. Als je geld weggeeft, verliest het zijn macht over je. Dit is niet alleen een psychologische waarheid maar ook een materiële en geestelijke. Vrijgevigheid schept ruimte voor God om weer jouw God te zijn. Dit leidt tot de ware beloning: (eeuwig) leven met God.

De tekst van deze blog is ontleend aan de website www.theologyofwork.org en is bewerkt door Krista Vreugdenhil en Siebe Hendriksen, studenten aan de Academie Theologie van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Door het plaatsen van deze en vergelijkbare blogs wil het associate lectoraat Christelijke Professie van de CHE nagaan of er in Nederland behoefte is aan dergelijke theologische bijdragen.

Dit artikel is een vertaling en bewerking van Generosity: The Secret to Breaking Wealth’s Grip (Luke 10:38-42; 14:12-14; 24:13-15).

Voetnoten

 1. LUCAS 10:38-42 (NBV)

  38 Toen ze verder trokken ging hij een dorp in, waar hij gastvrij ontvangen werd door een vrouw die Marta heette. 39 Haar zuster, Maria, ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. 40 Maar Marta werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei: “Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen.” 41 De Heer zei tegen haar: “Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. 42 Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen, en dat zal haar niet worden ontnomen.”

 2. LUCAS 14:12-14 (NBV)

  12 Hij zei ook tegen degene die hem had uitgenodigd: “Wanneer u een maaltijd aanbiedt of een feestmaal geeft, vraag dan niet uw vrienden, uw broers, uw verwanten of uw rijke buren, in de verwachting dat zij u op hun beurt zullen uitnodigen om iets terug te doen. 13 Wanneer u mensen ontvangt, nodig dan armen, kreupelen, verlamden en blinden uit. 14 Dan zult u gelukkig zijn, zij kunnen voor u dan wel niets terugdoen, maar u zult ervoor beloond worden bij de opstanding van de rechtvaardigen.”

 3. LUCAS 24:13-15 (NBV)

  13 Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaüs heet en zestig stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. 14 Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. 15 Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee,

 4. LUCAS 21:1-4 (NBV)

  1 Toen hij opkeek, zag hij hoe rijken hun giften in de offerkist kwamen werpen. 2 Hij zag ook dat een arme weduwe er twee muntjes in gooide, 3 en hij zei: “Ik verzeker jullie: deze weduwe heeft meer gegeven dan alle anderen. 4 Want de anderen hebben iets van hun overvloed geofferd, maar zei heeft van haar armoede alles gegeven wat ze nodig had voor haar levensonderhoud.”

 5. LUCAS 14:12-14 (NBV)

  12 Hij zei ook tegen degene die hem had uitgenodigd: “Wanneer u een maaltijd aanbiedt of een feestmaal geeft, vraag dan niet uw vrienden, uw broers, uw verwanten of uw rijke buren, in de verwachting dat zij u op hun beurt zullen uitnodigen om iets terug te doen. 13 Wanneer u mensen ontvangt, nodig dan armen, kreupelen, verlamden en blinden uit. 14 Dan zult u gelukkig zijn, zij kunnen voor u dan wel niets terugdoen, maar u zult ervoor beloond worden bij de opstanding van de rechtvaardigen.”